Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Ewa Lewandowska

Pokój nr 104

Tel. wew.: 122

Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 122

WAŻNE!

Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego należy wydrukować jako dokument DWUSTRONNY, w formacie A-4 o proporcjach zgodnych z oryginałem.