Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne

Ewa Gurtowska

Radosław Dąbrowski

Beata Lewandowska

Iwona Czerwińska

Małgorzata Malesa

Pokój nr: 112

Tel. wew.: 130, 202, 203, 281

Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 130; /22/ 70 89 202; /22/ 70 89 203; /22/ 70 89 281