Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter wydarzenia czy projektu realizowanego na terenie Gminy Lesznowola lub z udziałem jej Mieszkańców. Zasady obejmowania wydarzeń patronatem określa Regulamin Patronatu Honorowego Wójta Gminy Lesznowola (do pobrania z załącznika). Patronat jako wyróżnienie honorowe nie stanowi deklaracji wsparcia finansowego danego przedsięwzięcia. 

W celu uzyskania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Lesznowola nad organizowanym przedsięwzięciem należy wypełnić WNIOSEK, a następnie:

 - wysłać pocztą elektroniczną na adres:  patronaty@lesznowola.pl

 - wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola

Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola 

 - lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola. 

Wzór wniosku znajduje się w załączniku. Przed wysłanie wniosku należy zapoznać się z Regulaminem.

Uwaga - ze względów organizacyjnych prosimy o przysyłanie wniosków jak najwcześniej przed terminem planowanego wydarzenia.