Uwagi dla wypełniających deklarację:

  • Do deklaracji zmieniających i korekt należy obowiązkowo załączyć rachunki za wodę (na podstawie art. 6n ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały nr 382/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021 r.);
  • Korzystający z 9% zwolnienia na kompostownik nie może oddawać odpadów biodegradowalnych tj. bio i zielonych (na podstawie art. 6k ust. 4b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały nr 382/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021 r.).

Deklaracje obowiązujące od 16 kwietnia 2021 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 382/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021 r. – obowiązuje od 16 kwietnia 2021 r.

Załącznik DANE DO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE USTAWY O KARCIE DUŻEJ RODZINY do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 382/XXXIV\2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021 r.

Załącznik DANE DO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 382/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021 r.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 382/XXXIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 lutego 2021 r.- obowiązuje od 16 kwietnia 2021 r.


Informacje dla wielu właścicieli jednej nieruchomości

POUCZENIE dla wielu właścicieli przy jednym władającym.
Umowa do deklaracji dla współwłaścicieli z art. 2 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Wniosek dotyczący nadpłaty


Deklaracje obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 309/XXVIII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2020 r. – obowiązywała od 1 stycznia do 15 kwietnia 2021 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 309/XXVIII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2020 r. - obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Deklaracje obowiązujące od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - Załącznik nr 1 do Uchwały 307_XXI_2016 z dnia 13 lipca 2016 r. - obowiązuje od dnia 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.


Załącznik dane do ZWOLNIENIA z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o KARCIE DUŻEJ RODZINY do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 307/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016 r.) - obowiązuje od dnia 1 września 2019 r do 31 grudnia 2020 r.
Załącznik dane do ZWOLNIENIA Z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o POMOCY SPOŁECZNEJ do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 307/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016 r.) - obowiązuje od dnia 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których NIE ZAMIESZKUJĄ mieszkańcy (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15.01.2019 r.) - obowiązuje od dnia 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których znajdują się DOMKI LETNISKOWE lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 44/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15.01.2019 r.) - obowiązuje od dnia 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Deklaracje obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. i starsze:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy - Załącznik nr 1 do Uchwały 307_XXI_2016 z dnia 13 lipca 2016 r. - obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 r.
Załącznik Dane DO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE USTAWY O KARCIE DUŻEJ RODZINY do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 307/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016 r.) - obowiązuje od 24.09.2016 r.
Załącznik DANE DO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 307/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016 r.) - obowiązuje od 24.09.2016 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15.01.2019 r.) - obowiązuje od 01.04.2019 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 44/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15.01.2019 r.) - obowiązuje od 01.04.2019 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na
których zamieszkują mieszkańcy - Załącznik nr 1 do Uchwały 307/XXI/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. - obowiązuje 24 września 2016 r. –  31 marca 2019 r.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 136/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015 r. - obowiązuje 2 lutego 2016 r. - 31 marca 2019 r.  
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 136/XII/2015r. Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. - obowiązuje 2 lutego 2016 r. - 31 marca 2019 r.Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy (obowiązywała 02.02.2016 - 23.09.2016 r.):
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. - obowiązywał od 2 lutego do 23 września 2016 r.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy

- obowiązująca od 1 listopada 2013r. do 1 lutego 2016r.:

Załącznik Nr_1 do Uchwały Nr 398_XXXI_2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013 - obowiązywał od 1 listopada 2013 do 1 lutego 2016 r.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - obowiązująca od 1 listopada 2013r. do 1 lutego 2016r.:

Załącznik Nr_2 do Uchwały Nr 398_XXXI_2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013 - obowiązywał od 1 listopada 2013 do 1 lutego 2016 r.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których

zamieszkują mieszkańcy - obowiązująca od 1 lipca 2013r. do 30 października 2013r.:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 297_XXIII_2012 Rady Gminy Lesznowola z 14 grudnia 2012r nieruchomości zamieszkałe - obowiązywał od 1 lipca 2013 do 30 października 2013


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - obowiązująca od 1 lipca 2013r. do 30 października 2013r.:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 297_XXIII_2012 Rady Gminy Lesznowola z 14 grudnia 2012r nieruchomości niezamieszkałe - obowiązywał od 1 lipca 2013 do 30 października 2013