Deklaracje obowiązujące od 1 września 2019 r.:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY - Załącznik nr 1 do Uchwały 307_XXI_2016 z dnia 13 lipca 2016 r. - obowiązuje od dnia 1 WRZEŚNIA 2019 r.

Załącznik dane do ZWOLNIENIA z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o KARCIE DUŻEJ RODZINY do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 307/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016 r.) - obowiązuje od dnia 1 WRZEŚNIA 2019 r.

Załącznik dane do ZWOLNIENIA Z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o POMOCY SPOŁECZNEJ do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 307/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016 r.) - obowiązuje od dnia 1 WRZEŚNIA 2019 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których NIE ZAMIESZKUJĄ mieszkańcy (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15.01.2019 r.) - obowiązuje od 1 WRZEŚNIA 2019 r. 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których znajdują się DOMKI LETNISKOWE lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 44/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15.01.2019 r.) - obowiązuje od 1 KWIETNIA 2019 r.


Deklaracje obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r.:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy - Załącznik nr 1 do Uchwały 307_XXI_2016 z dnia 13 lipca 2016 r. - obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 r.

Załącznik Dane DO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE USTAWY O KARCIE DUŻEJ RODZINY do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 307/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016 r.) - obowiązuje od 24.09.2016 r.
Załącznik DANE DO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 307/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016 r.) - obowiązuje od 24.09.2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15.01.2019 r.) - obowiązuje od 01.04.2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 44/V/2019 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15.01.2019 r.) - obowiązuje od 01.04.2019 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na
których zamieszkują mieszkańcy - Załącznik nr 1 do Uchwały 307/XXI/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. - obowiązuje 24 września 2016 r. –  31 marca 2019 r.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 136/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015 r. - obowiązuje 2 lutego 2016 r. - 31 marca 2019 r.  
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 136/XII/2015r. Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. - obowiązuje 2 lutego 2016 r. - 31 marca 2019 r.


Informacje dla wielu właścicieli jednej nieruchomości

POUCZENIE dla wielu właścicieli przy jednym władającym.

Umowa do deklaracji dla współwłaścicieli z art. 2 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Wniosek dotyczący nadpłaty:

Wniosek dotyczący nadpłaty


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy (obowiązywała 02.02.2016 - 23.09.2016 r.):
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. - obowiązywał od 2 lutego do 23 września 2016 r.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy

- obowiązująca od 1 listopada 2013r. do 1 lutego 2016r.:

Załącznik Nr_1 do Uchwały Nr 398_XXXI_2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013 - obowiązywał od 1 listopada 2013 do 1 lutego 2016 r.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - obowiązująca od 1 listopada 2013r. do 1 lutego 2016r.:

Załącznik Nr_2 do Uchwały Nr 398_XXXI_2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013 - obowiązywał od 1 listopada 2013 do 1 lutego 2016 r.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których

zamieszkują mieszkańcy - obowiązująca od 1 lipca 2013r. do 30 października 2013r.:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 297_XXIII_2012 Rady Gminy Lesznowola z 14 grudnia 2012r nieruchomości zamieszkałe - obowiązywał od 1 lipca 2013 do 30 października 2013


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - obowiązująca od 1 lipca 2013r. do 30 października 2013r.:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 297_XXIII_2012 Rady Gminy Lesznowola z 14 grudnia 2012r nieruchomości niezamieszkałe - obowiązywał od 1 lipca 2013 do 30 października 2013