Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy (obowiązuje od 24.09.2016 r.):

Załącznik nr 1 do Uchwały 307_XXI_2016 z dn_13lipca2016r_Deklaracja dla mieszkańców


Dane do zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej (obowiązuje od 24.09.2016 r.):

Załącznik DANE DO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 307/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r.)


Dane do zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Ustawy o Karcie Dużej Rodziny (obowiązuje od 24.09.2016 r.):

Załącznik DANE DO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA PODSTAWIE USTAWY O KARCIE DUŻEJ RODZINY do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 307/XXI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 lipca 2016r.)


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. - obowiązywał od 2 lutego do 23 września 2016r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 136/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. - obowiązuje od 2 lutego 2016r.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku:

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 136/XII/2015r. Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. - obowiązuje od 2 lutego 2016r.


Wyjaśnienie do korekty o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

WYJAŚNIENIE do korekty deklaracji.docx


Wniosek dotyczący nadpłaty:

Wniosek dotyczący nadpłaty


Wniosek o zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wniosek o zwolnienie z opłaty - Zarządzenie Wójta Gminy Lesznowola nr 7_UG_2016 z dn. 14 marca 2016.pdf

zarządzenie nr 7_UG_2016 Wójta Gminy Lesznowola z dn.14marca2016.pdf


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których zamieszkują mieszkańcy - obowiazujaca od 1 listopada 2013r. do 1 lutego 2016r.:

Zalacznik Nr_1 do Uchwały Nr 398_XXXI_2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013 - obowiązywał od 1 listopada 2013 do 1 lutego 2016.pdf


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - obowiazujaca od 1 listopada 2013r. do 1 lutego 2016r.:

Zalacznik Nr_2 do Uchwały Nr 398_XXXI_2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013 - obowiązywał od 1 listopada 2013 do 1 lutego 2016.pdf


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których

zamieszkują mieszkańcy - obowiazujaca od 1 lipca 2013r. do 30 października 2013r.:

Zalacznik Nr 1 do Uchwały Nr 297_XXIII_2012 Rady Gminy Lesznowola z 14 grudnia 2012r nieruchomości zamieszkałe - obowiązywał od 1 lipca 2013 do 30 października 2013.pdf


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - obowiazujaca od 1 lipca 2013r. do 30 października 2013r.:

Zalacznik Nr 2 do Uchwały Nr 297_XXIII_2012 Rady Gminy Lesznowola z 14 grudnia 2012r nieruchomości niezamieszkałe - obowiązywał od 1 lipca 2013 do 30 października 2013.pdf