Gmina Lesznowola

Wnioski i formularze

Urbanistyka

2012-04-18

Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne Ewa Gurtowska Radosław Dąbrowski Beata Lewandowska Iwona Czerwińska Małgorzata Malesa Pokój nr: 112 Tel. wew.: 130, 202, 203, 281 Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 130; /22/ 70 89 202; /22/ 70 89 203; /22/ 70 89 281

Czytaj więcej

Patronat Honorowy Wójta Gminy

2018-03-23

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter wydarzenia czy projektu realizowanego na terenie Gminy Lesznowola lub z udziałem jej Mieszkańców. Zasady obejmowania wydarzeń patronatem określa Regulamin Patronatu Honorowego Wójta Gminy Lesznowola (do pobrania z załącznika). Patronat jako wyróżnienie honorowe nie stanowi deklaracji wsparcia finansowego danego przedsięwzięcia.  W celu uzyskania Honorowego Patronatu Wójta Gminy...

Czytaj więcej

Ewidencja ludności

2012-04-18

Ewidencja Ludności Bożena Poterała Joanna Barańska Jadwiga Siedlanowska Pokój nr: 106 Tel. wew.: 219 Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 219;

Czytaj więcej

Geodezja

2012-04-18

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Kierownik: Grażyna Brzozowska Pokój nr: 21 Tel. wew.: 118, 119 Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 118; /22/ 70 89 119

Czytaj więcej

Urząd Stanu Cywilnego

2012-04-18

Urząd Stanu CywilnegoKierownik: Ewa LewandowskaPokój nr 104Tel. wew.: 122Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 122WAŻNE!Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego należy wydrukować jako dokument DWUSTRONNY, w formacie A-4 o proporcjach zgodnych z oryginałem.

Czytaj więcej

Komunikacja

2012-04-18

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie Referat w Lesznowoli Koordynator: Mariola Jagnicka Pokój nr 11, 13 Tel. wew. 143, 224, 225, Fax: /22/ 736-11-84 e-mail: komunikacja@lesznowola.pl  Przyjęcia interesantów: poniedziałek 9.30 – 16.45 wtorek - piątek 8.00 – 15.00 przerwa 11.00 - 11.20 Nr rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Piasecznie 62 1020 1169 0000...

Czytaj więcej