Gmina Lesznowola

Wnioski i formularze

Geodezja

2012-04-18

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Kierownik: Grażyna Brzozowska Pokój nr: 21 Tel. wew.: 118, 119 Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 118; /22/ 70 89 119

Czytaj więcej

Ewidencja ludności

2012-04-18

Pokój nr 106  Tel. wew.: 219 Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 219 Bożena Poterała  Joanna Barańska Jadwiga Siedlanowska

Czytaj więcej

Urząd Stanu Cywilnego

2012-04-18

Urząd Stanu CywilnegoKierownik: Ewa LewandowskaPokój nr 104Tel. wew.: 122Tel.bezpośredni: /22/ 70 89 122WAŻNE!Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego należy wydrukować jako dokument DWUSTRONNY, w formacie A-4 o proporcjach zgodnych z oryginałem.

Czytaj więcej

Patronat Honorowy Wójta Gminy

2018-03-23

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter wydarzenia czy projektu realizowanego na terenie Gminy Lesznowola lub z udziałem jej Mieszkańców. Zasady obejmowania wydarzeń patronatem określa Regulamin Patronatu Honorowego Wójta Gminy Lesznowola (do pobrania z załącznika). Patronat jako wyróżnienie honorowe nie stanowi deklaracji wsparcia finansowego danego przedsięwzięcia.  W celu uzyskania Honorowego Patronatu Wójta Gminy...

Czytaj więcej

Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne 

2020-08-05

Pokój nr: 112 Tel. wew.: 130, 202, 203, 281 Tel. bezpośredni: /22/ 70 89 130; /22/ 70 89 202; /22/ 70 89 203; /22/ 70 89 281 Kierownik: Ewa Gurtowska Pracownicy:   Małgorzata Ficek-Mikołajczak Radosław Dąbrowski Beata Lewandowska Iwona Czerwińska Małgorzata Malesa Magdalena Pietrzykowska 

Czytaj więcej

Komunikacja

2012-04-18

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie Referat w Lesznowoli Zapisy odbywają się jedynie za pomocą linku poniżej: Filia Lesznowola - https://bezkolejki.eu/lesznowola Wszelkie informacje dostępne są na stronie:  http://bip.piaseczno.pl/public/    Koordynator: Teresa Kurmanowska Pokój nr 11  Tel. wew. 143, 224, 225, Fax: /22/ 736-11-84 e-mail: komunikacja@lesznowola.pl  Przyjęcia interesantów: poniedziałek 9.30 – 16.45 wtorek -...

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

2020-12-31 Gospodarka odpadami

Deklaracje obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.: Uwagi dla wypełniających deklarację: Do deklaracji zmieniających i korekt należy obowiązkowo załączyć rachunki za wodę; Korzystający z 9% zwolnienia na kompostownik nie może oddawać odpadów biodegradowalnych tj. bio i zielonych.  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola,...

Czytaj więcej