Wykaz podmiotów posiadających wpis w rejestrze działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Lesznowola w zakresie  odbierania odpadów komunalnych.