Wykaz podmiotów posiadających wpis w rejestrze działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Lesznowola w zakresie odbierania, zbiórki i transportu odpadów komunalnych.