PODSUMOWANIE KADENCJI SAMORZĄDU

GMINY LESZNOWOLA.

Wydatki inwestycyjne i remonty zrealizowane

w latach 2011 - 2014

pełna treść w pliku do pobrania poniżej ...