Małgorzata Wiśniakowska - Główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Pokój nr 13, tel. 22 708 91 44, e-mail: fundacja@lesznowola.pl


Monika Szulik - Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Pokój nr 19, tel. 22 708 93 60, e-mail: monika.szulik@lesznowola.pl 


Wsparcie organizacji pozarządowych przez samorząd terytorialny ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i świadczy o pomocniczej funkcji samorządu względem obywateli. Gmina Lesznowola aktywnie wspiera cenne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, a tym samym współtworzy coraz lepsze warunki do życia i pracy mieszkańców.


GMINNY PROGRAM WSPÓŁPRACY


Współpraca Gminy Lesznowola z Organizacjami Pozarządowymi odbywa się na zasadach wspólnie wypracowanych oraz reguluje ją: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), Roczny programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 przyjęty Uchwałą Nr 526/XLIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 listopada 2021 r.  Program współpracy zwiększa wpływ obywateli na kreowanie polityki społecznej w gminie poprzez udział zainteresowanych podmiotów w tworzeniu i realizacji konkretnych zadań. Program stanowi również realizację zasad partnerstwa, pomocniczości i przejrzystości w działaniach gminy. Tworzy współpracę finansową i pozafinansową na terenie gminy.

Priorytetowe tematy konkursów ofert na zadania publiczne na 2022 rok dotyczą:

1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2. Upowszechniania turystyki i rekreacji turystycznej osób dorosłych z Gminy Lesznowola,

3. Wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

4. Wspierania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych – organizacji wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem w zakresie uzależnień. 

Pliki do pobrania:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/

- UCHWAŁA Nr 526/XLIV/2021 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022



ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
działające na terenie Gminy Lesznowola


MAZOWIECKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW W GMINIE LESZNOWOLA

ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

www: https://pracodawcylesznowola.pl/

e-mail: jacek.arendarski@gmail.com

tel. 606-639-933


PRACOWNIA RZECZY RÓŻNYCH „SYNAPSIS” - Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Jasna 36A, Wilcza Góra, 05-506 Lesznowola

adres www: http://www.pracowniasynapsis.pl/

e-mail: sklep@pracowniasynapsis.pl

tel. (22) 736-28-00 do 02, 512-345-161, 512-345-163


OSP MROKÓW

ul. Marii Świątkiewicz 2, 05-552 Mroków

tel. (22) 756-18-66


OSP NOWA WOLA

ul. Ignacego Krasickiego 215, 05-500 Nowa Wola
e-mail: ospnowawola@wp.pl
tel. (22) 756-73-10


OSP ZAMIENIE

ul. Zakładowa 16, 05-515 Zamienie
adres www: www.zamienie.osp.org.pl
e-mail: zamienie@web.osp.org.pl
tel. 570-633-939


POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH. OKRĘG MAZOWIECKI – Zarząd Koła w Piasecznie

ul. Szkolna 6, 05-500 Piaseczno

e-mail: pzn.piaseczno@onet.pl

tel. (22) 756-70-27


ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH – Zarząd Koła w Piasecznie

ul. Szkolna 6, 05-500 Piaseczno

e-mail: biuro@kombatantpolski.pl

tel. 693-366-093


ZARZĄD REJONOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW W PIASECZNIE

ul. Szkolna 6, 05-500 Piaseczno

e-mail: info@kucharski.pl

tel. 787-313-244


POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW, KOŁO NR.2 W MROKOWIE

ul. Marii Świątkiewicz 2, Mroków, 05-552 Jabłonowo

tel. (22) 756-11-98


STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW OSIEDLI MAGDALENKA I SĘKOCIN

ul. Leśna 42, 05-506 Lesznowola

e-mail: smomis.magdalenka@gmail.com

tel. 696-985-317


STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI ŁAZY II I OKOLIC ZWANE „O KURCZĘ!”

ul. Przyszłości 9/10, Łazy, 05-552 Wólka Kosowska

e-mail: pgrlazy@wp.pl

tel. 604-317-964


AMAZONKI POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ul. Osiedlowa 4, 05-515 Mysiadło, 

tel. 666-640-660


STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE „PRO BONO LINGUAE”

ul. Różana 9, Nowa Iwiczna, 05-506 Lesznowola

e-mail: biuro@probonolinguae.pl; sekretariat@internationalschool.pl

tel. (22) 894-42-00


UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY IWICZNA

ul. Krasickiego 56, 05-515 Nowa Iwiczna

e-mail: slawek.komendarczyk@gmail.com

tel. 737-445-229


UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LOLEK

ul. Ks. Henryka Słojewskiego 1, Łazy, 05-552 Magdalenka

adres www: www.lolek.org.pl

e-mail: olek@lolek.org.pl

tel. 601-327-872

STOWARZYSZENIE SPORTOWE PRZYJACIELE LOLKA

al. Krakowska 202, 05-552 Magdalenka

email: KamilBalcerkowski@gmail.com

tel. 606-958-904


MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KRÓTKA”

ul. Kwiatowa 28, 05-515 Mysiadło

adres www: www.krotka.eu

e-mail: asola@itbs.com.pl

tel. 508-276-382


KLUB SPORTOWY „WALKA” KOSÓW

ul. Karasia 40/1, 05-552 Wólka Kosowska

adres www: http://walkakosow.futbolowo.pl

e-mail: walka.kosow@gmail.com

tel. 604-212-518


STOWARZYSZENIE SPORTOWE WIŚNIEWSKI KICKBOXING

ul. Fabryczna 24A, Łoziska, 05-500 Piaseczno

adres www: www.ssw-kickboxing.pl

e-mail: wisniewskikick-boxing@wp.pl

tel. 669-232-910


STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PIŁKI NOŻNEJ „FC LESZNOWOLA”

ul. J. Krasickiego 176, Nowa Wola, 05-500 Piaseczno

adres www: www.fclesznowola.futbolowo.pl

e-mail: fclesznowola@wp.pl

tel. 503 579 622


UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ORLĘTA MROKÓW”

ul. Marii Świątkiewicz 2a, 05-552 Wólka Kosowska

e-mail: sekretariat@zspmrokow.pl

tel. 602-458-257


UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JUDO IWICZNA

ul. Krasickiego 56, 05-515 Nowa Iwiczna

e-mail: judoartur@wp.pl

tel. 606-241-270


KLUB SPORTOWY KRSPORT IWICZNA

ul. Niecała 2, 05-500 Stara Iwiczna

tel. 791-929-821


MAZOWIECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa

e-mail: r.tomala@superkarate.pl

tel. 602-675-693


STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB SPORTOWY - „MASTER FILM”

ul. Jelenia 4, Wilcza Góra, 05-506 Lesznowola

adres www: www.masterfilm.pl

e-mail: office@masterfilm.pl

tel. (22) 218-93-75, (22) 218-88-89, 604-634-752


STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO LUB FIZYCZNIE – „DOBRA WOLA”

ul. Modrzewiowa 3, Nowa Iwiczna, 05-500 Piaseczno

adres www: www.dobrawola.org.pl

e-mail: szal@poczta.onet.pl

tel. 602-748-816


KOŁO WĘDKARSKIE W ŁAZACH

ul. Przyszłości 9/10, Łazy, 05-552 Wólka Kosowska

e-mail: pgrlazy@wp.pl

tel. 513-696-267


KLUB WĘDKARSKI „MYSIADŁO”

ul. Okrąg 9/16, 05-515 Mysiadło

tel. 508-667-581


FUNDACJA BULLERBYN

ul. Jasna 21b, 05-506 Wilcza Góra

korespondencja: Aleja Wyzwolenia 7, 00-572 Warszawa

adres www: www.bullerbyn.pl

e-mail: biuro@bullerbyn.pl

tel. 517-216-734


DRUŻYNA HARCERSKA I ZUCHOWA PRZY ZSP W ŁAZACH

ul. ks. H. Słojewskiego 1, 05-552 Łazy

e-mail: m.hinderer@zs-lazy.edu.pl, b.czeladko@zs-lazy.edu.pl

tel. (22) 757-73-62 (wew.111)


DRUŻYNA ZUCHOWA I HARCERSKA PRZY ZSP W MROKOWIE

ul. Marii Świątkiewicz 2A, 05-552 Magdalenka

tel. (22) 756-15-55


KLUB MOTOROWY X RACING LESZNOWOLA

ul. Karasia 23A, 05-552 Stachowo

adres www: xracing.com.pl

tel. 502-289-440


PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego

ul. Słoneczna 7/9, 05-500 Stara Iwiczna

adres www: www.duchswiety.org.pl

tel. (22) 757-06-10


RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny

ul. Ks. H. Słojewskiego 19, 05-552 Wólka Kosowska

adres www: www.parafia-magdalenka.pl

tel. (22) 757-70-29


UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ,,SZCZYPIORNIAK”

ul. Krasickiego 97, 05-500 Nowa Iwiczna

e-mail: uksszczypiorniak@gmail.com

tel. kontakt: 696-686-223


MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY LESZNOWOLA

ul. Słoneczna 42a, 05-500 Piaseczno

tel. 603-932-238


KLUB KYUDO TAMETOMO

ul. Krótka 8a, 05-500 Mysiadło

e-mail: bmytnik@gmail.com

tel. 667-607-280


KLUB SPORTOWY OTM LESZNOWOLA

ul. Migdałowa 45, 05-500 Nowa Iwiczna

e-mail: piotr.obrus@gmail.com

tel. 695-082-680


UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LESZNOWOLA

ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola

e-mail: paweljanus@vp.pl

tel. 508-288-115


FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA DZIECIOM

ul. Karasia 61/1, 05-552 Jabłonowo

e-mail: promyk1999@gmail.com

tel. 667-558-605


STOWARZYSZENIE AKTYWNI LESZNOWOLA

ul. Okrężna 20, 05-506 Lesznowola

tel. 889-686-334


FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM TENISA

ul. Topolowa 29, 05-515 Mysiadło

e-mail: agnieszka.wajdemajer@gmail.com

tel. 501-615-244


KLUB KARATE KYOKUSHIN TOSHI

ul. Grzybowa 41/1, 05-510 Józefosław

adres www: www.toshikarate.com

e-mail: m.miller@toshikarate.pl

tel. 515-593-800 


STOWARZYSZENIE OSIEDLE WŚRÓD PÓL W ZAMIENIU

ul. Bakaliowa 2, 05-500 Zamienie

e-mail: osiedlewsrodpol@gmail.com

tel. 697-080-072


KLUB SPORTOWY STOWARZYSZENIE MODELARZY RCONLINE Nowa Wola

ul. Plonowa 2A, 05-500 Nowa Wola

adres www: www.rc.edu.pl

e-mail: rconline@rc.edu.pl, maciek.kozlowski@rconline.pl

tel. 505-208-726


AKTYWNE STEFANOWO

ul. Malinowa 46 A, 05-552 Stefanowo

e-mail: aktywnestefanowo@gmail.com

tel. 606-583-648


STOWARZYSZENIE GRADIAM

ul. Malinowa 7, 05-500 Piaseczno

adres www: https://stowarzyszenie-gradiam.pl

e-mail: gradiam.stowarzyszenie@gmail.com

tel. 510-236-861


STOWARZYSZENIE „WARSZAWIANKA SIELANKA”

ul. Sielankowa 10, 05-525 Warszawianka

e-mail: warszawianka.sielanka@gmail.com

tel. 607-038-230


KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH WARSZAWIANKI

ul. Sielankowa 10, 05-525 Warszawianka

e-mail: kgwwarszawianki@gmail.com

tel. 607-038-230


STOWARZYSZENIE PODOLSZYN RAZEM

ul. Polna 152, 05-506 Podolszyn

e-mail: malgorzata.brzezinska@wp.pl

tel. 534-888-430, 535-571-574


PIASECZYŃSKA FUNDACJA EKOLOGICZNA

ul. Gen. Sikorskiego 20, 05-500 Piaseczno

e-mail: kasiakondraciuk@interia.pl

tel. 660-057-999


UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „JUDO IKIZAMA”

ul. Zimowa 33a/12, 05-515 Nowa Iwiczna

e-mail: judoikizama@gmail.com

tel. 506-143-100


KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W MAGDALENCE I ŁAZACH

ul. Brzozowa 59, 05-506 Magdalenka

e-mail: milczarek55@o2.pl

tel. 602-206-224


STOWARZYSZENIE KUMAMY

ul. Truskawkowa 10C/2, 05-500 Mysiadło

e-mail: anetastrzeszewska@gmail.com

tel. 600-983-429


TOWARZYSTWO EWANGELICZNE - ODNOWA

ul. Anielska 11, 05-506 Lesznowola 

e-mail: teo.lesznowola@gmail.com

tel. 502-712-690


FUNDACJA NOWA EDUKACJA SAMORZĄDOWA

ul. Zachodnia 10/2, 05-500 Zamienie

e-mail: aniakarniej@gmail.com

tel. 698-604-158


KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZGORZALE

ul. Cyraneczki 8, 05-500 Zgorzała

e- mail: kgwzagorzali@gmail.com

tel. 536-750-690


STOWARZYSZENIE "WIELKIE SERCA"

ul. Malownicza 4, 05-552 Wola Mrokowska

e-mail: stowarzyszeniewielkieserca@gmail.com

tel. 606-272-772

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ 


Ekonomia społeczna to uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego. Pomaga zapobiegać wykluczeniu społecznemu i łagodzi napięcia społeczne. Mówiąc szerzej: ekonomia społeczna wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiada też priorytetom Unii Europejskiej:
- spójności społecznej,
- pełnemu zatrudnieniu i walce przeciwko biedzie,
- demokracji uczestniczącej,
- lepszemu zarządzaniu oraz stabilnemu rozwojowi.

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Zakład Aktywności Zawodowej – działa w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem ZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną. Nie ma osobowości prawnej i  funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w instytucji lub organizacji, która ZAZ utworzyła.

Zakłady aktywności zawodowej mogą prowadzić każdy rodzaj działalności gospodarczej z wyłączeniem wytwarzania i handlu wyrobami w przemyśle paliwowym, tytoniowym, alkoholowym czy wyrobami z metali szlachetnych lub z ich udziałem.

Centrum Integracji Społecznej – jest placówką aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu działającą na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. CIS to instytucja, która ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji może być praca uczestników w ramach działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej. CIS adresuje swoje działania do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Między CIS a uczestnikami zajęć nie ma stosunku pracy. Uczestnicy CIS mają status osób bezrobotnych, a od CIS otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Klub Integracji Społecznej – to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy – działającą na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r.

Spółdzielnia socjalna – ma osobowość prawną. Jest to specyficzna forma spółdzielni pracy. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych.

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) – wśród organizacji pozarządowych są takie, które w swoich działaniach używają instrumentów ekonomicznych do realizacji celów społecznych. Nie wszystkie organizacje pozarządowe są przedsiębiorstwami społecznymi. Można powiedzieć, że sektor pozarządowy ekonomizuje się dość powoli. Jednak liczba fundacji i stowarzyszeń jest duża, co stwarza obiecującą możliwość zwiększenia skali działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce.



Na terenie powiatu piaseczyńskiego znajduje się obecnie 1 aktywny podmiot ekonomii społecznej:

1. Warsztat Terapii zajęciowej KSNAW Piaseczno /  filia WTZ Piaseczno w Górze Kalwarii - https://wtz-piaseczno.pl/

http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-eko...


Więcej informacji na stronie: http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-eko...