Małgorzata Wiśniakowska - Główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Pokój nr 13, tel. 22 708 91 44, e-mail: fundacja@lesznowola.pl


Monika Szulik - Podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Pokój nr 19, tel. 22 708 93 60, e-mail: monika.szulik@lesznowola.pl 


Wsparcie organizacji pozarządowych przez samorząd terytorialny ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i świadczy o pomocniczej funkcji samorządu względem obywateli. Gmina Lesznowola aktywnie wspiera cenne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, a tym samym współtworzy coraz lepsze warunki do życia i pracy mieszkańców.


GMINNY PROGRAM WSPÓŁPRACY


Współpraca Gminy Lesznowola z Organizacjami Pozarządowymi odbywa się na zasadach wspólnie wypracowanych, reguluje ją: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz Roczny program współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 przyjęty Uchwałą Nr 717/L/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 listopada 2018 r. Program współpracy zwiększa wpływ obywateli na kreowanie polityki społecznej w gminie poprzez udział zainteresowanych podmiotów w tworzeniu i realizacji konkretnych zadań. Program stanowi również realizację zasad partnerstwa, pomocniczości i przejrzystości w działaniach gminy. Tworzy współpracę finansową i pozafinansową na terenie gminy.

Priorytetowe tematy konkursów ofert na zadania publiczne na 2019 rok dotyczą:

1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2. Upowszechniania turystyki i rekreacji turystycznej osób dorosłych z Gminy Lesznowola,

3. Wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

4. Wspierania działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych – organizacji wyjazdowego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem w zakresie uzależnień.

Pliki do pobrania:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. 2018. poz. 450)

http://isap.sejm.gov.pl/

- UCHWAŁA NR 193/XVI/2019 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

- WZÓR SPRAWOZDANIA NA ZADANIA PUBLICZNE za rok 2020

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO  za rok 2020


- UCHWAŁA NR 343/XXIX/2020 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lesznowola z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

BAZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
działająca na terenie Gminy Lesznowola


 • MAZOWIECKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW W GMINIE LESZNOWOLA

adres: ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

e-mail: jacek.arendarski@gmail.com

Prezes: Arendarski Jacek

tel. kontakt: 606 639 933


 • PRACOWNIA RZECZY RÓŻNYCH „SYNAPSIS” - Zakład Aktywności Zawodowej

adres: ul. Jasna 36A, Wilcza Góra, 05-506 Lesznowola

adres www: http://www.pracowniasynapsis.pl/

e-mail: sklep@pracowniasynapsis.pl

Prezes: Wroniszewski Michał

tel. kontakt:(22) 736-28-00 do 02, 512-345-161

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej: Bożena Domańska

kom. 512 345 163


 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA (3 jednostki: Mroków, Nowa Wola, Zamienie)
 • OSP MROKÓW
adres: ul. Marii Świątkiewicz 2, 05-552 Mroków

Prezes: Sokołowski Marek
tel. kontakt: (22) 756-18-66


 • OSP NOWA WOLA

adres: ul. Ignacego Krasickiego 215, 05-500 Nowa Wola
e-mail: ospnowawola@wp.pl
Prezes: Klimczak Sławomir
tel. kontakt: (22) 756-73-10


 • OSP ZAMIENIE

adres: ul. Zakładowa 16, 05-515 Zamienie
adres www: www.zaminie.osp.org.pl
e-mail: zamienie@web.osp.org.pl
Prezes: Paweł Malinowski
tel. kontakt: 570-633-939


 • POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH. OKRĘG MAZOWIECKI – Zarząd Koła w Piasecznie

adres: ul. Szkolna 6, 05-500 Piaseczno

adres www: https://pzn.org.pl/jednostki-terytorialne-pzn/mazo...

e-mail: pzn.piaseczno@onet.pl

Prezes: Ewa Kołodziejczyk

tel. kontakt: (22) 756 70 27


 • ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH – Zarząd Koła w Piasecznie

adres: ul. Szkolna 6, 05-500 Piaseczno

adres www: http://www.kombatantpolski.pl/

e-mail: biuro@kombatantpolski.pl

Prezes: Halina Rowińska

tel. kontakt: 608-817-905


 • ZARZĄD REJONOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
W PIASECZNIE

adres: ul. Szkolna 6, 05-500 Piaseczno

e-mail: info@kucharski.pl

Prezes: Bogdan Pawlak

tel. kontakt: 787 313 244


 • POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW, KOŁO NR.2 W MROKOWIE

adres:ul. Marii Świątkiewicz 2, Mroków, 05-552 Jabłonowo

Prezes:Sokołowska Janina

tel. kontakt:(22) 756-11-98


 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW OSIEDLI MAGDALENKA I SĘKOCIN

adres: ul. Leśna 42, 05-506 Lesznowola

e-mail: smomis.magdalenka@gmail.com

Prezes: Soczówka Janusz

tel. kontakt: 696-985-317


 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI ŁAZY II I OKOLIC ZWANE „O KURCZĘ!”

adres: ul. Przyszłości 9/10, Łazy II, 05-552 Wólka Kosowska

adres www: www.okurcze.com

e-mail: pgrlazy@wp.pl

Prezes :Rudnicki Maciej

tel. kontakt: 604-317-964


 • AMAZONKI POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

adres: ul. Osiedlowa 4, 05-515 Mysiadło, 

Prezes: Małgorzata Kurtyka - Kozioł

tel. kontakt: 666-640-660


 • STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE „PRO BONO LINGUAE”

adres:ul. Różana 9, Nowa Iwiczna, 05-506 Lesznowola

e-mail: biuro@ probonolinguae.pl; sekretariat@internationalschool.pl

Prezes: Kułakowska Wioletta, Łysek Anna

tel. kontakt: (22) 894-42-00


 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY IWICZNA

adres: ul. Krasickiego 56, 05-515 Nowa Iwiczna

Prezes: Sławomir Komendarczyk

tel. kontakt: 737-445-229


 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LOLEK

adres: ul. Ks. Henryka Słojewskiego 1, Łazy, 05-552 Magdalenka

adres www: www.lolek.org.pl

e-mail:l olek@lolek.org.pl

Prezes: Krzysztof Matysiak

tel. kontakt: Dorota Zimka 601-327-872


 • STOWARZYSZENIE SPORTOWE PRZYJACIELE LOLKA

adres: al. Krakowska 202, 05-552 Magdalenka

Przewodnicząca Zarządu: Kamil Balcerkowski

tel. kontakt: 696 001 240


 • MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY (MUKS) - „KRÓTKA

adres: ul. Kwiatowa 28, 05-515 Mysiadło

adres www: www.krotka.eu

e-mail: asola@itbs.com.pl

Prezes: Sola-Manowska Agnieszka

tel. kontakt: 508-276-382


 • KLUB SPORTOWY „WALKA” KOSÓW

adres: ul. Karasia 40/1, 05-552 Wólka Kosowska

adres www: http://walkakosow.futbolowo.pl

e-mail: walka.kosow@gmail.com

Prezes: Adam Perzyna

tel. kontakt: 604-212-518


 • STOWARZYSZENIE SPORTOWE WIŚNIEWSKI KICKBOXING

adres: ul. Fabryczna 24A, Łoziska, 05-500 Piaseczno

adres www: www.ssw-kickboxing.pl

e-mail: wisniewskikick-boxing@wp.pl

Prezes: Wiśniewski Mieczysław

tel. kontakt: 669-232-910


 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PIŁKI NOŻNEJ „FC LESZNOWOLA”

adres: ul. J. Krasickiego 176, Nowa Wola, 05-500 Piaseczno

adres www: www.fclesznowola.futbolowo.pl

e-mail: fclesznowola@wp.pl

Prezes: Kamil Boguta

tel. kontakt: 503 579 622


 • UKS „ORLĘTA MROKÓW”

adres: ul. Marii Świątkiewicz 2a, 05-552 Wólka Kosowska

e-mail: sekretariat@zspmrokow.pl

Prezes: Zborowski Stanisław

tel. kontakt: 602-458-257


 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JUDO IWICZNA

adres: ul. Krasickiego 56, 05-515 Nowa Iwiczna

Prezes: Artur Brzeziński

tel. kontakt: 606 241 270


 • KLUB SPORTOWY KRSPORT IWICZNA

adres: ul. Niecała 2, 05-500 Stara Iwiczna

Prezes: Zbigniew Marczak

tel. kontakt: 791 929 821


 • MAZOWIECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

adres: ul. Filtrowa 59 lok 25, 02-056 Warszawa

Prezes: Rafał Tomala

tel. kontakt: 602 675 693


 • STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ KLUB SPORTOWY - „MASTER FILM”

adres:ul. Jelenia 4, Wilcza Góra, 05-506 Lesznowola

adres www: www.masterfilm.pl

e-mail: office@masterfilm.pl

Prezes: Kowalski Rafał Maria, do kontaktów Orłowski Krzysztof

tel. kontakt: (22) 218-93-75, (22) 218-88-89, 604-634-752


 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO LUB FIZYCZNIE –„DOBRA WOLA”

adres: ul. Modrzewiowa 3, Nowa Iwiczna, 05-500 Piaseczno

adres www: www.dobrawola.org.pl

e-mail: szal@poczta.onet.pl

Prezes: Zalewski Jacek

tel. kontakt:602-748-816

 • KOŁO WĘDKARSKIE W ŁAZACH

adres:ul. Przyszłości 9/10, Łazy II, 05-552 Wólka Kosowska

e-mail: pgrlazy@wp.pl

Prezes: Rudnicki Maciej

tel. kontakt: 513 696 267


 • KLUB WĘDKARSKI „MYSIADŁO”

adres: ul. Okrąg 9/16, 05-515 Mysiadło

Prezes: Szymaniak Czesław

tel. kontakt: 508 667 581


 • FUNDACJA BULLERBYN

adres: ul. Jasna 21b, 05-506 Wilcza Góra

korespondencja: Aleja Wyzwolenia 7, 00-572 Warszawa

adres www: www.bullerbyn.pl

e-mail: biuro@bullerbyn.pl

Prezes: Kłosińska Marianna

tel. kontakt: 517-216-734


 • DRUŻYNA HARCERSKA I ZUCHOWA PRZY ZSP W ŁAZACH

adres: ul. ks. H. Słojewskiego 1, 05-552 Łazy

e-mail: m.hinderer@zs-lazy.edu.pl, b.czeladko@zs-lazy.edu.pl

Kontakt: Hinderer Monika

tel. kontakt: (22) 757-73-62 (wew.111)


 • DRUŻYNA ZUCHOWA I HARCERSKA PRZY ZSP W MROKOWIE

adres: ul. Marii Świątkiewicz 2A, 05-552 Magdalenka

Kontakt: Zuchy: „Gromada Leśna” – Suchecka Ewelina

Harcerze: „67 WDH” – Rokita Martyna, Stybińska-Jurek Beata 

tel. kontakt: (22) 756-15-55


 • KLUB MOTOROWY X RACING LESZNOWOLA

adres: ul. Karasia 23A, 05-552 Stachowo

adres www: xracing.com.pl

Prezes: Pleskot Mirosław

tel. kontakt: 502-289-440


 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZAMIENIE

adres: ul. Główna 4/4, 02-800 Zamienie

Prezes: Karniej Anna

tel. kontakt: 698 604 158


 • POLSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TOWARZYSTWO KULTURALNO-OŚWIATOWE „ŚWIETLICA WIEJSKA” W WÓLCE KOSOWSKIEJ

adres: ul. Nadrzeczna 23, 05-552 Wólka Kosowska

e-mail: adam.polak@wp.pl

Prezes: Kazbieruk Adam

tel. kontakt: 504-004-679

 • PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego

adres: ul. Słoneczna 7/9, 05-500 Stara Iwiczna

adres www: www.duchswiety.org.pl

Proboszcz: Ks. Dariusz Gocłowski

tel. kontakt: (22) 757 06 10


 • RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny

adres: ul. Ks. H. Słojewskiego 19, 05-552 Wólka Kosowska

adres www: www.parafia-magdalenka.pl

Proboszcz: Ks. Mirosław Cholewa

tel. kontakt: (22) 757 70 29


 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ,, SZCZYPIORNIAK”

adres: ul. Krasickiego 97, 05-500 Nowa Iwiczna

e-mail: uksszczypiorniak@gmail.com

Prezes: Michał Zieliński

tel. kontakt: 696 686 223

 • MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY LESZNOWOLA

adres: ul. Słoneczna 42a, 05-500 Piaseczno

Prezes: Krzysztof Krakowiak

tel. kontakt: 603 932 238


 • KLUB KYUDO TAMETOMO

adres: ul. Krótka 8a, 05-500 Mysiadło

e-mail: bmytnik@gmail.com

Prezes: Bogdan Mytnik

tel. kontakt: 667 607 280

 • KLUB SPORTOWY OTM LESZNOWOLA

adres: ul. Migdałowa 45, 05-500 Nowa Iwiczna

e-mail: smodrowski@gmail.com

Prezes: Stanisław Modrowski

tel. kontakt: 602-348-420


 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LESZNOWOLA

adres: ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola

Prezes: Jan Sawicki

tel. kontakt: 607-797-736


 • FUNDACJA PROMYK SŁOŃCA DZIECIOM

adres: ul. Karasia 61/1, 05-552 Jabłonowo

e-mail: promyk1999@gmail.com

Prezes: Grzegorz Konwiński

tel. kontakt: 667-558-605


 • STOWARZYSZENIE AKTYWNI LESZNOWOLA

adres: ul. Okrężna 20, 05-506 Lesznowola

Prezes: Ewa Laskus

tel. kontakt: 889-686-334


 • FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM TENISA

adres: ul. Topolowa 29, 05-515 Mysiadło

e-mail: agnieszka.wajdemajer@gmail.com

Prezes: Agnieszka Wajdemajer

tel. kontakt: 501-615-244


 • KLUB KARATE KYOKUSHIN TOSHI

adres: ul. Grzybowa 41/1, 05-510 Józefosław

adres www: www.toshikarate.com

e-mail: m.miller@toshikarate.pl

Prezes: Maciej Miller tel. kontakt: 515 593 800 


 • STOWARZYSZENIE OSIEDLE WŚRÓD PÓL W ZAMIENIU

adres: ul. Szafranowa 3, 05-500 Zamienie

e-mail:  tomasz.wiklak@live.com

Prezes: Tomasz Wiklak

tel. kontaktowy: 695 205 646


 •  KLUB SPORTOWY STOWARZYSZENIE MODELARZY RCONLINE Nowa Wola

adres: ul. Plonowa 2A, 05-500 Nowa Wola

adres www.: www.rc.edu.pl

e-mail: rconline@rc.edu.pl , maciek.kozlowski@rconline.pl

osoba do kontaktu: Maciej Kozłowski

tel. 505 208 726


 • AKTYWNE  STEFANOWO

adres: ul. Malinowa 46 A, 05-552 Stefanowo

e-mail: aktywnestefanowo@gmail.com

Prezes: Artur Bęza

tel. kontakt. 606 583 648-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ 


Ekonomia społeczna to uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego. Pomaga zapobiegać wykluczeniu społecznemu i łagodzi napięcia społeczne. Mówiąc szerzej: ekonomia społeczna wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiada też priorytetom Unii Europejskiej:
- spójności społecznej,
- pełnemu zatrudnieniu i walce przeciwko biedzie,
- demokracji uczestniczącej,
- lepszemu zarządzaniu oraz stabilnemu rozwojowi.

PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ

Zakład Aktywności Zawodowej – działa w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem ZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samodzielną formą prawną. Nie ma osobowości prawnej i  funkcjonuje jako jednostka wyodrębniona w instytucji lub organizacji, która ZAZ utworzyła.

Zakłady aktywności zawodowej mogą prowadzić każdy rodzaj działalności gospodarczej z wyłączeniem wytwarzania i handlu wyrobami w przemyśle paliwowym, tytoniowym, alkoholowym czy wyrobami z metali szlachetnych lub z ich udziałem.

Centrum Integracji Społecznej – jest placówką aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu działającą na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. CIS to instytucja, która ma charakter edukacyjny, a jednym z elementów edukacji może być praca uczestników w ramach działalności handlowej, usługowej lub wytwórczej. CIS adresuje swoje działania do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Między CIS a uczestnikami zajęć nie ma stosunku pracy. Uczestnicy CIS mają status osób bezrobotnych, a od CIS otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Klub Integracji Społecznej – to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy – działającą na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r.

Spółdzielnia socjalna – ma osobowość prawną. Jest to specyficzna forma spółdzielni pracy. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych.

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) – wśród organizacji pozarządowych są takie, które w swoich działaniach używają instrumentów ekonomicznych do realizacji celów społecznych. Nie wszystkie organizacje pozarządowe są przedsiębiorstwami społecznymi. Można powiedzieć, że sektor pozarządowy ekonomizuje się dość powoli. Jednak liczba fundacji i stowarzyszeń jest duża, co stwarza obiecującą możliwość zwiększenia skali działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce.Na terenie powiatu piaseczyńskiego znajduje się obecnie 1 aktywny podmiot ekonomii społecznej:

1. Warsztat Terapii zajęciowej KSNAW Piaseczno /  filia WTZ Piaseczno w Górze Kalwarii - https://wtz-piaseczno.pl/

http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-eko...


Więcej informacji na stronie: http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-eko...