Co zrobić z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

Zużyty, niepotrzebny, czy też uszkodzony sprzęt elektryczny i elektroniczny do którego zaliczamy między innymi sprzęt AGD, RTV, komputery, drukarki, monitory, telefony, czajniki elektryczne, roboty kuchenne, młynki elektryczne i inne drobne urządzenia techniczne może stanowić zagrożenie zarówno dla nas jak i otaczającego nas środowiska. Zawarte w nich substancje są jednocześnie niebezpieczne jak i bardzo cenne. Odzyskane substancje mogą posłużyć do wytworzenia wielu nowych niezbędnych produktów. Dlatego nie wolno wyrzucać urządzeń elektrycznych
i elektronicznych do odpadów zmieszanych i selektywnych.

W Gminie Lesznowola mieszkaniec może pozbyć się tak zwanego elektro złomu, czyli urządzeń elektrycznych
i elektronicznych w następujący sposób:

 • Dostarczyć odpady na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
  W PSZOKu mieszkaniec może pozostawić w wyznaczonym miejscu urządzenia elektryczne i elektroniczne bez żadnych opłat. Punkt zlokalizowany jest na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sita Piaseczno
  Sp. z o.o. w Piasecznie na ul. Technicznej 6, który jest czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 14:00,
 • Skorzystać z bezpłatnej usługi odbioru dużych urządzeń elektrycznych
  i elektronicznych jakie świadczy firma P.P.H.U. POLBLUME Zbigniew Miazga. Można umówić się telefoniczne lub emailem z przedstawicielem firmy na odbiór odpadów. Pracownicy tej firmy przyjadą i zabiorą urządzenie. Usługa jest bezpłatna. W celu umówienia się należy dzwonić pod nr: 533 303 283 lub 22 756 96 61. Można też pisać na adres email: polblume@polblume.pl
 • Trzecim sposobem jest odbiór odpadów wielkogabarytowych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz innych odpadów takich jak opony, gruz, opakowań po odpadach niebezpiecznych jak farby i oleje sprzed nieruchomości w określonym dniu zgodnie z harmonogramem odbioru gabarytów. Odbiory przeprowadzane są dwa razy w roku: na wiosnę i na jesieni (zgodnie z harmonogramem zamieszczanym minimum jeden miesiąc przed akcją). Prosimy o odpowiednie przygotowanie odpadów do odbioru. Pamiętajmy odpady odbierają pracownicy. Wielkość i waga odpadów określona jest przepisami BHP. Worek z odpadami nie może przekraczać wagi 30 kg. Należy odpowiednio przygotować je do odbioru, zabezpieczyć folią, aby nie zanieczyszczać środowiska, zwierząt i ludzi. 
 • Ponadto pamiętajmy, że kupując nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny możemy oddać zużyte urządzenie
  w sklepie w którym kupujemy nowe w ilości kupowanego, czyli tak zwana sztuka za sztukę.

Pliki do pobrania:


Poradnik Jak segregować odpady.pdf

baterie odpady niebezpieczne.pdf