Pod koniec 2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową dla Mazowsza. Wskazuje ona, jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone. Zgodnie z nowymi przepisami m.in. w domowych piecach nie można stosować następujących materiałów opałowych: mułów węglowy, flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem.

Podjęta uchwała antysmogowa ogranicza m.in. używanie pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu. Są to normy jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). Wszystko po to, aby zmniejszyć zużycie paliwa i zredukować zanieczyszczenia emitowane przez przestarzałe urządzenia. Przed zakupem pieca, warto upewnić się u sprzedawcy bądź producenta, czy posiada on certyfikat i jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu.

Należy pamiętać, że uchwała zakazuje także palenia kiepskiej jakości opałem - wprowadza ograniczenia i zakazy co do używanych urządzeń i paliw:

  • od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
  • od 1 lipca 2018 r. w piecach nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;
  • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Władze województwa zgodnie uznają, że uchwała antysmogowa jest „krokiem w dobrym kierunku” – stawką jest przecież zdrowie nas wszystkich. Astma, nowotwory, choroby układu oddechowego czy krążenia to konsekwencje złego stanu powietrza – powiedział Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Za niezastosowanie się do nowych przepisów będzie grozić kara od 500 do nawet 5000 zł.

Wszystkie przypadki budzące wątpliwości co do jakości i rodzaju spalanych materiałów można zgłaszać do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lesznowola w godzinach: poniedziałek 9.30 - 17.30, wtorek – piątek: 8.00 - 16.00 pod nr tel.:22 7089128, 22 7089208. Poza godzinami pracy Urzędu organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń jest Policja.