Dzięki rządowemu programowi "Czyste Powietrze" można uzyskać wsparcie finansowe na termomodernizację budynków jednorodzinnych i wymianę pieców węglowych na nowoczesne i proekologiczne urządzenia. Nabór wniosków prowadzi Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W piątek 14 września 2018 roku w Urzędzie Gminy Lesznowola odbyło się spotkanie mające na celu przybliżenie zasad programu „Czyste powietrze” Mieszkańcom naszej gminy. Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie przedstawili założenia rządowego programu, którego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej istniejących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem. Zakres przedsięwzięcia może również obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Osoby, które dopiero budują domy, mogą liczyć na dofinansowanie zakupu i montażu systemów ogrzewania np. kotłów gazowych kondensacyjnych czy pomp ciepła. Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Wysokość przyznanej dotacji będzie zależała od dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Wnioskodawcy mogą liczyć na pokrycie od ok. 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, których minimalna wartość wynosi 7 tys. zł.


UWAGA! Osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach programu „Czyste powietrze” mogą składać wnioski w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ulicy Ogrodowej 5/7, tel.: 22 504-41-00

UWAGA! Prezentacja programu "Czyste Powietrze" omawiana podczas spotkania w lesznowolskim Urzędzie Gminy dostępna jest TUTAJ

Podczas spotkania w Urzędzie Gminy