Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór otwarty do programu pt. Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni. W ramach programu, gminy mogą wystąpić w imieniu Mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji. O dotację mogą się ubiegać Mieszkańcy, którzy są zainteresowani:

- wymianą pieca węglowego na piec gazowy

lub

- wymianą pieca gazowego wyprodukowanego przed 2006 roku na piec o wyższej generacji.

Wysokość dofinansowania wynosi do 75 % zakupu pieca (jednak nie więcej niż 5 000 złotych).

W przypadku zainteresowania programem, Gmina złoży zbiorczy wniosek o dotację.

W załączniku szczegółowe informacje o programie oraz deklaracja. Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do składania deklaracji w terminie do 6 lutego br. do Urzędu Gminy Lesznowola.