Gmina Lesznowola

Ochrona Środowiska

Inwentaryzacja systemów grzewczych - wypełnij ANKIETĘ

2019-02-28 Inwentaryzacja systemów grzewczych - wypełnij ANKIETĘ

Szanowni Państwo! Urząd Gminy Lesznowola prowadzi akcję inwentaryzacji kotłów i systemów grzewczych na terenie gminy. Celem akcji jest rozpoznanie, jakimi rodzajami kotłów Mieszkańcy gminy ogrzewają swoje mieszkania i domy. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Zebrane informacje pozwolą nam zidentyfikować potrzeby Mieszkańców i zaplanować przyszłe dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Czytaj więcej

Sezon grzewczy - sprawdź czym nie można palić

2019-02-01 Sezon grzewczy - sprawdź czym nie można palić

Pod koniec 2017 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową dla Mazowsza. Wskazuje ona, jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone. Zgodnie z nowymi przepisami m.in. w domowych piecach nie można stosować następujących materiałów opałowych: mułów węglowy, flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem.

Czytaj więcej

Mazowsze walczy ze SMOGIEM!

2019-02-01 Mazowsze walczy ze SMOGIEM!

Jeżeli ogrzewasz dom kotłem tradycyjnym-stosuj się do kilku zasad: kupuj tylko certyfikowane paliwa z wiarygodnych źródeł, stosuj paliwa odpowiednie do rodzaju urządzeń grzewczych, dbaj o stan instalacji spalania, przeprowadzaj regularne czyszczenie urządzeń grzewczych oraz przewodów kominowych, pal efektywnie. 

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków!

2018-09-21 Ruszył nabór wniosków!

Dzięki rządowemu programowi "Czyste Powietrze" można uzyskać wsparcie finansowe na termomodernizację budynków jednorodzinnych i wymianę pieców węglowych na nowoczesne i proekologiczne urządzenia. Nabór wniosków prowadzi Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Czytaj więcej

Uchwała antysmogowa

2017-12-29 Uchwała antysmogowa

Od 11 listopada 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje UCHWAŁA  ANTYSMOGOWA. Jej celem jest zapewnienie mieszkańcom Mazowsza czystego powietrza. Warto wiedzieć, że ten akt prawa miejscowego nakłada na wszystkich użytkowników pieców określone obowiązki. 

Czytaj więcej

Dofinansowanie na wymianę kotłów grzewczych

2017-02-01 Dofinansowanie na wymianę kotłów grzewczych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór otwarty do programu pt. Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni. W ramach programu, gminy mogą wystąpić w imieniu Mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji. O dotację mogą się ubiegać Mieszkańcy, którzy są zainteresowani: -...

Czytaj więcej

Wycinka drzew

2017-01-03 Wycinka drzew

Uwaga! Od nowego roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące m.in. wycinki drzew.  Reguluje je Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1143_u.ht... INFORMACJA Wójt Gminy Lesznowola informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r....

Czytaj więcej

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

2015-12-18

Co zrobić z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?Zużyty, niepotrzebny, czy też uszkodzony sprzęt elektryczny i elektroniczny do którego zaliczamy między innymi sprzęt AGD, RTV, komputery, drukarki, monitory, telefony, czajniki elektryczne, roboty kuchenne, młynki elektryczne i inne drobne urządzenia techniczne może stanowić zagrożenie zarówno dla nas jak i otaczającego nas środowiska....

Czytaj więcej

UWAGA na dzikie zwierzęta! Jak z nimi postępować?

2014-11-06 UWAGA na dzikie zwierzęta! Jak z nimi postępować?

UWAGA na dzikie zwierzęta. Jak z nimi postępować? Coraz częstsze pojawianie się dzikich zwierząt w sąsiedztwie siedlisk, a nawet osiedli miejskich jest następstwem urbanizacji i ekspansji człowieka. Wiele gatunków zaadaptowało się do nowych warunków życia w pobliżu naszych domów, czego skutkiem jest wzrost ich liczebności oraz coraz częstsze sytuacje konfliktowe....

Czytaj więcej