Gmina Lesznowola

Ochrona Środowiska

Dofinansowanie na wymianę kotłów grzewczych

2017-02-01 Dofinansowanie na wymianę kotłów grzewczych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór otwarty do programu pt. Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni. W ramach programu, gminy mogą wystąpić w imieniu Mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji. O dotację mogą się ubiegać Mieszkańcy, którzy są zainteresowani: -...

Czytaj więcej

Wycinka drzew

2017-01-03 Wycinka drzew

Uwaga! Od nowego roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące m.in. wycinki drzew.  Reguluje je Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1143_u.ht... INFORMACJA Wójt Gminy Lesznowola informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r....

Czytaj więcej

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

2015-12-18

Co zrobić z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?Zużyty, niepotrzebny, czy też uszkodzony sprzęt elektryczny i elektroniczny do którego zaliczamy między innymi sprzęt AGD, RTV, komputery, drukarki, monitory, telefony, czajniki elektryczne, roboty kuchenne, młynki elektryczne i inne drobne urządzenia techniczne może stanowić zagrożenie zarówno dla nas jak i otaczającego nas środowiska....

Czytaj więcej

UWAGA na dzikie zwierzęta! Jak z nimi postępować?

2014-11-06 UWAGA na dzikie zwierzęta! Jak z nimi postępować?

UWAGA na dzikie zwierzęta. Jak z nimi postępować? Coraz częstsze pojawianie się dzikich zwierząt w sąsiedztwie siedlisk, a nawet osiedli miejskich jest następstwem urbanizacji i ekspansji człowieka. Wiele gatunków zaadaptowało się do nowych warunków życia w pobliżu naszych domów, czego skutkiem jest wzrost ich liczebności oraz coraz częstsze sytuacje konfliktowe....

Czytaj więcej

Program usuwania azbestu

2013-01-28

W sprawie usuwania pokryć dachowych z azbestu należy kontaktować się z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Pok. nr 103, tel. 22 708 91 28, 708 92 08, e-mail: rsr@lesznowola.pl

Czytaj więcej