Gmina Lesznowola

Ochrona Środowiska

Ruszył nabór wniosków!

2018-09-21 Ruszył nabór wniosków!

Dzięki rządowemu programowi "Czyste Powietrze" można uzyskać wsparcie finansowe na termomodernizację budynków jednorodzinnych i wymianę pieców węglowych na nowoczesne i proekologiczne urządzenia. Nabór wniosków prowadzi Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Czytaj więcej

Uchwała antysmogowa

2017-12-29 Uchwała antysmogowa

Od 11 listopada 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje UCHWAŁA  ANTYSMOGOWA. Jej celem jest zapewnienie mieszkańcom Mazowsza czystego powietrza. Warto wiedzieć, że ten akt prawa miejscowego nakłada na wszystkich użytkowników pieców określone obowiązki. 

Czytaj więcej

Dofinansowanie na wymianę kotłów grzewczych

2017-02-01 Dofinansowanie na wymianę kotłów grzewczych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór otwarty do programu pt. Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni. W ramach programu, gminy mogą wystąpić w imieniu Mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji. O dotację mogą się ubiegać Mieszkańcy, którzy są zainteresowani: -...

Czytaj więcej

Wycinka drzew

2017-01-03 Wycinka drzew

Uwaga! Od nowego roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące m.in. wycinki drzew.  Reguluje je Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/1143_u.ht... INFORMACJA Wójt Gminy Lesznowola informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r....

Czytaj więcej

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

2015-12-18

Co zrobić z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?Zużyty, niepotrzebny, czy też uszkodzony sprzęt elektryczny i elektroniczny do którego zaliczamy między innymi sprzęt AGD, RTV, komputery, drukarki, monitory, telefony, czajniki elektryczne, roboty kuchenne, młynki elektryczne i inne drobne urządzenia techniczne może stanowić zagrożenie zarówno dla nas jak i otaczającego nas środowiska....

Czytaj więcej

UWAGA na dzikie zwierzęta! Jak z nimi postępować?

2014-11-06 UWAGA na dzikie zwierzęta! Jak z nimi postępować?

UWAGA na dzikie zwierzęta. Jak z nimi postępować? Coraz częstsze pojawianie się dzikich zwierząt w sąsiedztwie siedlisk, a nawet osiedli miejskich jest następstwem urbanizacji i ekspansji człowieka. Wiele gatunków zaadaptowało się do nowych warunków życia w pobliżu naszych domów, czego skutkiem jest wzrost ich liczebności oraz coraz częstsze sytuacje konfliktowe....

Czytaj więcej

Program usuwania azbestu

2013-01-28

W sprawie usuwania pokryć dachowych z azbestu należy kontaktować się z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Pok. nr 103, tel. 22 708 91 28, 708 92 08, e-mail: rsr@lesznowola.pl

Czytaj więcej