Numer alarmowy 112  

Straż Pożarna 998 - (22) 756 22 27; piaseczno@mazowsze.straz.pl

Policja 997 - Lesznowola - (47) 72 45 840

Pogotowie Ratunkowe 999 

Pogotowie gazowe 992 - (22) 667 39 59

Pogotowie energetyczne 991 - (22) 340 41 00


 • Centrum Medyczne Puławska - Piaseczno, ul. Puławska 49, tel. (22) 737 50 50
 • Szpital w Piasecznie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital św. Anny w Piasecznie - administrowany przez EMC Instytut Medyczny SA ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno; www.piaseczno.emc-sa.pl
  Informacja i Rejestracja Szpitala (całodobowo), tel. (22) 73 54 100
  Informacja i rejestracja (między 7.00 a 21.00):  NFZ 22 73 54 100; PRYWATNE 22 73 54 101

Pogotowie Ratunkowe i Transport Sanitarny obsługiwane przez MEDITRANS

ul. Syrenki 13, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 525 14 05

ul. Świątkiewicz 2, 05-552 Mroków, tel. (22) 525 14 05


 • Nocna Pomoc Lekarska

Nocna i świąteczna pomoc lekarska świadczona jest w powiecie piaseczyńskim w dni robocze w godz. 18.00 – 8.00 a w soboty i święta całodobowo w placówkach:

 • Szpital św. Anny
  ul. Mickiewicza 39
  05-500 Piaseczno
  tel. 22 735 41 08

UWAGA! W związku ze stanem epidemii Szpital św. Anny w Piasecznie wprowadził ograniczenia w działalności nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W pierwszej kolejności należy dzwonić pod nr tel. 22 735 41 08  w celu przeprowadzenia wywiadu lekarskiego. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna będzie przyjmować pacjentów tylko w bardzo pilnych przypadkach.

 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer
  ul. Długa 40/42
  05-520 Konstancin-Jeziorna
  tel. 22 888 29 20
  tel. 22 888 29 21


Komenda Powiatowa Policji - Piaseczno ul. Kościelna 3, tel. 47 72 45 213; (22) 756 70 18 - (dyżurny)Komisariat Policji w Lesznowoli - Lesznowola, ul. Oficerska 2, tel. (47) 72 45 840, (47) 72 45 843

Dzielnicowi

 • Dzielnicowy rejonu nr 17 - Lesznowola, Kol. Lesznowola, Zamienie, Zgorzała, Nowa Wola, Janczewice, Podolszyn, Wilcza Góra, Władysławów, Jazgarzewszczyzna, Łoziska: asp. Grzegorz Kupisz tel. 600 997 014, e-mail: dzielnicowy.lesznowoa17@ksp.policja.gov.pl
 • Dzielnicowy rejonu nr 19 - Wólka Kosowska, Wygoda, Marysin, Kosów, Wola Mrokowska, Stefanowo, Warszawianka, Mroków, Kolonia Mrokowska, Jastrzębiec, Garbatka, Stachowo: st. asp. Jarosław Lesiak tel. 600 997 187. e-mail: dzielnicowy.lesznowola19@ksp.policja.gov.pl

Kontakt do oficera dyżurnego: tel. 47 72 45 840, 47 72 45 84,3 faks. 47 72 45 841, e-mail: dyzurny.kp-lesznowola@ksp.policja.gov.pl


 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - Piasecznoul. Staszica 19, tel. (22) 756 72 43
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Mrokowie - tel. (22) 756 18 66, 666 900 858
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Woli - tel.  (22) 756 73 10
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zamieniu - 998/112
 • Prokuratura Rejonowa w Piasecznie - ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 703 79 90, (22) 703 79 61
 • Sąd Rejonowy w Piasecznie - ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 22 703 78 00, boi@piaseczno.sr.gov.pl
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii - ul. Orężna 9, 05-500 Piaseczno, tel./faks (22) 756 76 62, (22) 735 20 67, e-mail: piw.p-no@wp.pl
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - ul. Dworska 7, Chylice, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel./faks  (22) 756 43 33, (22) 756 46 20, e-mail:  psse-piaseczno@post.pl
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno, tel./faks (22) 777 40 07,
  e-mail: sekretariat@pinbpiaseczno.pl
 • Pogotowie energetyczne tel. 991, Rejonowa Dyspozycja Ruchu w RE-2 Jeziorna tel. (22) 701 32 20; (22) 701 32 22,
  faks. (22) 701 33 06
 • Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - Lesznowola, ul Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola,
  e-mail: lpk@lpk-lesznowola.pl, www.lpk-lesznowola.pl Kontakt telefoniczny w godzinach pracy Przedsiębiorstwa, tj. pon. 8.00-17.30; wt.-pt. 8.00-16.00 -  (22) 757 94 32, (22) 757 72 72 wew. 17

Zgłoszenie awarii w godz. 8.00-16.00 pod nr tel. (22) 757-94-32; (22) 757-72-72 wew. 15

 • kierownik tel. 504 012 051, 
 • brygada wodociągowa tel. 502 326 554, 
 • brygady kanalizacyjne w godzinach 07.00-21.00 tel. – 504 012 052, 504 012 053, 501 834 797.

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nr tel. 884 805 802 (po godz. 21.00, w niedziele i święta)

 • Konserwacja oświetlenia ulicznego - firma JIMMY J. Cichocki, J. Zandberg Spółka Jawna
  tel.: 501 285 094, e-mail: konserwacja@jimmy.com.pl
 • Zgłoszenia odśnieżania i odladzania dróg gminnych - w sytuacjach awaryjnych należy zgłaszać telefonicznie: w godz. pracy Urzędu Gminy pod numerami: (22) 797 49 19, (22) 708 91 11 wew. 207 i 145; poza godz. pracy Urzędu Gminy na tel. alarmowy Wykonawcy - 603 462 212, skr-lesznowola@o2.pl 

Odśnieżaniem i odladzaniem dróg gminnych zajmuje się Spółdzielnia Kółek Rolniczych (SKR) w Lesznowoli.

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Gminna 66, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 757 92 32
 • Punkt Interwencji Kryzysowej - ul. Górskiego 6A, 05-552 Mroków, tel. (22) 757 68 20, 736 31 21, e-mail: poik@piaseczno.pl

ZGŁOSZENIA ZWIERZĄT DOMOWYCH - BEZDOMNYCH LUB PO WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

 • Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

pon. 9.30-17.30, wt.-pt. 8.00-16.00- tel. (22) 708 92 08

 • Komisariat Policji w Lesznowoli- tel. (47) 72 45 840/43


ZGŁOSZENIA ZWIERZĄT PADŁYCH DOMOWYCH I DZIKICH (dot. zwierząt znalezionych na działkach i drogach gminnych)

 • Referat Gospodarki Komunalnej 

pon. 9.30-17.30, wt.-pt. 8.00-16.00- tel. 512 582 128, 513 525 302

 • Komisariat Policji w Lesznowoli- tel. (47) 72 45 840


ZGŁOSZENIA ZWIERZĄT DZIKICH, ZABŁĄKANYCH LUB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - tel. (22) 737 07 63