Urzędy

 • Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 757-93-40 (42), fax. (22) 757-92-70
 • Starostwo Powiatowe ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 757 20 60, 757 20 51, fax. (22) 757 11 58
 • Urząd Skarbowy ul. Energetyczna 5, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 756 29 87, 750 19 41, fax. (22) 756 74 08
 • Powiatowy Urząd Pracy ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 484 26 78, fax. (22) 484 26 89
 • Prokuratura Rejonowa ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno,  tel. (22) 703-79-90
 • ZUS Oddział Piaseczno ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 757-02-51, 757-27-43, fax. (22) 757-27-45 
 • KRUS Oddział Regionalny w Warszawie Placówka Terenowa ul. Ludowa 7, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 737-00-30, 737-00-28, fax. (22) 737-00-29 
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Chylice ul. Dworska 7, 05-510 Chylice, tel. (22) 756-46-20, 756-43-33
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno, tel./faks (22) 750 66 95
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Chylice ul. Dworska 7, 05-510 Konstancin-Jeziorna, tel./faks 22 756 43 33, 756 46 20, 756 97 59
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii - ul. Orężna 9, 05-500 Piaseczno, tel./fax. 22 756 76 62


Publiczne szkoły i przedszkola

 • Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej - ul. Krasickiego 56, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 750-83-80
 • Szkoła Podstawowa w Mrokowie -  ul. Marii Świątkiewicz 2A, 05-552 Mroków tel. (22) 756-15-55
 • Szkoła Podstawowa  w Łazach - ul. Ks. Słojewskiego 1, 05-552 Łazy tel. (22) 757-73-61(62)
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Lesznowoli - ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola,  tel. (22) 757-93-99
 • Szkoła Podstawowa w Mysiadle - ul. Kwiatowa 28, 05-515 Mysiadło tel. (22) 425 59 98
 • Szkoła Podstawowa w Zamieniu - ul. Waniliowa 7, 05-500 Zamienie tel. (22) 112 43 40
 • Gminne Przedszkole w Jastrzębcu - ul. Łąkowa 13, 05-552 Wólka Kosowska, tel. (22) 756-15-82
 • Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej, 05-552 Wólka Kosowska, ul. Jana Bandurskiego ps,,Norwid” 1,
   tel. (22) 756-13-68
 • Gminne Przedszkole w Mysiadle - ul. Osiedlowa 10, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 756-71-02
 • Gminne Przedszkole w Zamieniu - ul. Błędna 32, 05-500 Piaseczno,  tel. (22) 435 63 58

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - Magdalenka ul. Lipowa 28, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 757-96-19

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - 05-506 Lesznowola ul. Poprzeczna 50, tel. (22) 757 94 32, faks (22) 757-72-71

Komisariat Policji w Lesznowoli, 05-506 Lesznowola ul. Oficerska 2, tel. (47) 72-45-840/43


Placówki Medyczne na terenie Gminy Lesznowola

 


Urzędy Pocztowe

 • Urząd Pocztowy w Mysiadle, ul. Topolowa 2, 05-015 Mysiadło, tel. (22) 736-01-52 
 • Urząd Pocztowy w Lesznowoli, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola  tel. (22) 757-93-21 
 • Urząd Pocztowy w Jabłonowie, al. Krakowska 67 C, 05-552 Jabłonowo, tel. (22) 292 85 20

Banki

 • Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej oddział w Lesznowoli - ul. Słoneczna 223; tel. 22 737-45-01 fax.757 93 78 
 • Bank Spółdzielczy w Piasecznie oddział w Lesznowoli - ul. Słoneczna 272, tel. 508 010 760 (centrala)
 • Bank Spółdzielczy w Jabłonowie ul. Nadrzeczna 7c; tel/fax 736-22-81 
 • Bank Spółdzielczy w Mrokowie - Al. Krakowska 25/5; tel. (22) 756-18-63 
 • Bank Spółdzielczy w Nowej Iwicznej - ul. Krasickiego 35, tel. (22) 735-02-55
 • Bank Zachodni w Wólce Kosowskiej - ul. Nadrzeczna 16; tel. (22) 756-65-01

Parafie

 • Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Magdalence, ul. Ks. Słojewskiego 19, tel. (22) 757-99-93
 • Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Mrokowie, ul. Rejonowa 40, tel. (22) 756-16-48
 • Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej, ul. Słoneczna 7/9/11, tel. (22) 757-06-10


Zakład Doświadczalny Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu - Jastrzębiec ul. Postępu 36 A, 05-552 Magdalenka, tel. (22) 756-17-11.