Urzędy

Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, tel. (22) 757-93-40 (42), fax. (22) 757-92-70
Starostwo Powiatowe ul. Chyliczkowska 14, tel. (22) 757 20 60, 757 20 51, fax. (22) 757 11 58
Urząd Skarbowy ul. Energetyczna 5 tel. (22) 756 29 87, 750 19 41, fax. (22) 756 74 08
Urząd Skarbowy ul. Warszawska 1, tel. (22) 756 21 78, fax. (22) 757 09 45
Powiatowy Urząd Pracy ul. Szkolna 20, tel. (22) 756-73-61, 750-29-11, fax. (22) 757-20-28
Prokuratura Rejonowa ul. Kościuszki 14, tel. (22) 703-79-90
ZUS Oddział Piaseczno ul. Puławska 34, tel. (22) 757-02-51, 757-27-43, fax. (22) 757-27-45
KRUS Oddział Regionalny w Warszawie Placówka Terenowa ul. Ludowa 7, tel. (22) 737-00-30, 737-00-28, fax. (22) 737-00-29
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Chylice ul. Dworska 7, tel. (022) 756-46-20, 756-43-33

Publiczne szkoły i przedszkola

Zespół Szkół w Nowej Iwicznej Ul. Krasickiego 56, tel. (22) 750-83-80
Zespół Szkół w Mrokowie Ul. Marii Świątkiewicz 2A, tel. (22) 756-15-55
Zespół Szkół w Łazach Ul. Ks. Słojewskiego 1, tel. (22) 757-73-61(62)
Zespół Szkół w Lesznowoli Ul. Szkolna 8, tel. (22) 757-93-99
Zespół Szkół w Mysiadle ul. Kwiatowa 28, tel. (22) 425 59 98
Gminne Przedszkole w Jastrzębcu Ul. Łąkowa 13, tel. (22) 756-15-82
Gminne Przedszkole w Kosowie Ul. Karasia 49, tel. (22) 756-13-68
Gminne Przedszkole w Mysiadle Ul. Osiedlowa 10, tel. (22) 756-71-02
Gminne Przedszkole w Zamieniu Ul. Zakładowa 16, tel. (22) 757-91-87

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Magdalenka ul. Lipowa 28, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 757-96-19

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Lesznowola ul. Poprzeczna 50, tel. (22) 757 94 32, faks (22) 757-72-71

Komisariat Policji w Lesznowoli, ul. Oficerska 2, tel. 22 757 93 90

Ośrodki Zdrowia

Ośrodek Zdrowia w Nowej Iwicznej EDMED ul.Graniczna 33c, tel. (22) 701-49-10
Ośrodek Zdrowia w Magdalence SALUS ul. Słoneczna 273, tel. (22) 757-99-64
Ośrodek Zdrowia w Mrokowie SALUS ul. Górskiego 4, tel. (22) 756-15-92

Urzędy Pocztowe

Urząd Pocztowy w Mysiadle, ul. Topolowa 2, tel. (22) 736-01-52 Urząd Pocztowy w Lesznowoli, ul. Gminna 60, tel. (22) 757-93-21
Urząd Pocztowy w Jabłonowie, al. Krakowska 67 C (22) 292 85 20

Banki

Bank Spółdzielczy w Lesznowoli Ul. Słoneczna 223; tel. (022) 737-45-01 fax.757 93 78
Bank Spółdzielczy w Jabłonowie ul. Nadrzeczna 7c; tel/fax 736-22-81
Bank Spółdzielczy w Mrokowie Al. Krakowska 25/5; tel. (022) 756-18-63
Bank Spółdzielczy w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego 35, tel. (022) 735-02-55
Bank Zachodni w Wólce Kosowskiej Ul. Nadrzeczna 16; tel. (022) 756-65-01

Zakład Doświadczalny Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 1, tel. (22) 756-17-11, 756-17-19

Parafie

Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Magdalence, ul. Ks. Słojewskiego 19, tel. (22) 757-99-93
Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Mrokowie, ul. Rejonowa 40, tel. (22) 756-16-48
Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej, ul.Słoneczna 7/9/11, tel. (22) 757-06-10