Urzędy

 • Urząd Gminy Lesznowola ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 757 93 40 (42), fax. (22) 757 92 70;
 • Starostwo Powiatowe ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 757 20 60, (22) 757 20 51, fax. (22) 757 11 58;
 • Urząd Skarbowy ul. Energetyczna 5, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 726 67 00, fax. (22) 726 68 54;
 • Prokuratura Rejonowa ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno,  tel. (22) 703 79 90, (22) 703 79 61;
 • ZUS Oddział Piaseczno ul. Puławska 34B, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 560 16 00;
 • KRUS Oddział Regionalny w Warszawie Placówka Terenowa ul. Ludowa 7, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 737 00 30, (22) 737 00 28,
  fax. (22) 737 54 28;
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Chylice ul. Dworska 7, 05-510 Chylice, tel. (22) 756 46 20, (22) 756 43 33;


Publiczne szkoły i przedszkola

 • Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej - ul. Krasickiego 56, 05-500 Nowa Iwiczna, tel. (22) 750 83 80, (22) 750 88 99;
 • Szkoła Podstawowa w Mrokowie -  ul. Marii Świątkiewicz 2A, 05-552 Mroków, tel. (22) 756 15 55;
 • Szkoła Podstawowa w Łazach - ul. Ks. Słojewskiego 1, 05-552 Łazy, tel. (22) 757-73-61(62), fax. (22) 757 79 53;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli - ul. Szkolna 8, 05-506 Lesznowola,  tel. (22) 757 93 99;
 • Szkoła Podstawowa w Mysiadle - ul. Kwiatowa 28, 05-515 Mysiadło, tel. (22) 462 85 20 (21), fax. 22 462 85 45;
 • Gminne Przedszkole w Jastrzębcu - ul. Łąkowa 13, 05-552 Wólka Kosowska, tel. (22) 756 15 82;
 • Gminne Przedszkole w Kosowie - ul. Karasia 49, 05-552 Wólka Kosowska, tel. (22) 756 13 68;
 • Gminne Przedszkole w Mysiadle - ul. Osiedlowa 10, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 756 71 02;
 • Gminne Przedszkole w Zamieniu - ul. Zakładowa 16, 05-500 Piaseczno,  tel. (22) 435 63 58;                         


Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - Magdalenka ul. Lipowa 28, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 757 96 19, (22) 757 74 09;

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - ul. Poprzeczna 50, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 757 94 32, (22) 757 72 72,
fax. wew. 17; 

Komisariat Policji w Lesznowoli, 05-506 Lesznowola ul. Oficerska 2, tel. (22) 757 93 90, (22) 757 93 86, (22) 604 58 40;


Ośrodki Zdrowia

 • Ośrodek Zdrowia w Nowej Iwicznej "Słoneczny Park"  ul. Graniczna 33 c, 05-500 Nowa Iwiczna (dawna przychodnia EDMED) tel. (22) 701-49-10;
 • Ośrodek Zdrowia SALUS w Magdalence - ul. Słoneczna 273, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 757 99 64, (22) 727 12 84;
 • Ośrodek Zdrowia SALUS w Mrokowie - ul. Górskiego 4, 05-552 Mroków, tel. (22) 756 15 92, (22) 756 12 38;


Urzędy Pocztowe

 • Urząd Pocztowy w Mysiadle, ul. Topolowa 2, 05-515 Mysiadło, tel. (22) 736 01 52;
 • Urząd Pocztowy w Lesznowoli, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola,  tel. 885 901 022;
 • Urząd Pocztowy w Jabłonowie, al. Krakowska 67 C, 05-552 Jabłonowo, tel. (22) 756 15 10;


Banki

 • Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej oddział w Lesznowoli - ul. Słoneczna 223, 05-506 Lesznowola tel. (22) 737 45 00 (01),
  fax: (22) 737 45 21;
 • Bank Spółdzielczy w Piasecznie oddział w Lesznowoli - ul. Słoneczna 272, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 737 41 09, 508 010 760;
 • Bank Spółdzielczy w Jabłonowie ul. Nadrzeczna 7c, 05-552 Jabłonowo, tel. 736 22 81;
 • Bank Spółdzielczy w Mrokowie - Al. Krakowska 25/5, 05-552 Mroków, tel. (22) 756 18 63;
 • Bank Spółdzielczy w Nowej Iwicznej - ul. Krasickiego 35, 05-500 Nowa Iwiczna, tel. (22) 735 02 55;
 • Bank Zachodni w Wólce Kosowskiej - ul. Nadrzeczna 16, 05-552 Wólka Kosowska, tel. (22) 735 45 40, 41 ,42, 45, fax. (22) 735 45 43;


Parafie

 • Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Magdalence, ul. Ks. Słojewskiego 19, 05-552 Magdalenka, tel. (22) 757 77 63, (22) 757 70 29;
 • Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Mrokowie, ul. Rejonowa 40, 05-552 Wólka Kosowska, tel. (22) 756 16 48;
 • Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej, ul. Słoneczna 7/9, 05-500 Stara Iwiczna, tel. (22) 757 06 10;


Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Jastrzębiec, tel. (22) 756 17 11, Sekretariat Dyrektora - tel. (22) 736 70 00, fax. (22) 756 16 99.