Zdjęcie urzędu

Urząd Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola

tel.: 22 757 93 40 do 42; CENTRALA wew. 111; 22 708 91 11
fax: (22) 757-92-70
e-mail: gmina@lesznowola.pl, wojt@lesznowola.pl
kontakt prasowy: prasa@lesznowola.pl

Nr rachunku bankowego Urzędu Gminy Lesznowola:
55 8022 0000 0000 0257 2000 0018

Adres skrytki ePuap: /apq4u8b94x/SkrytkaESP

NIP: 123-12-20-334

Wszelkie FAKTURY ZA WYKONANE DOSTAWY I USŁUGI należy wystawiać na adres:
Gmina Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola
NIP: 123-12-20-334

Godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałki - 9.30 - 17.30
wtorki - piątki - 8.00 - 16.00

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w:
poniedziałki - 9.30 - 12.00 (bez zapisów)
12.30 - 16.00 (na zapisy)

Korespondencja w sprawie Patronatu Honorowego Wójta Gminy Lesznowola: patronaty@lesznowola.pl (wzór Wniosku do pobrania TUTAJ

Zastępca Wójta przyjmuje interesantów w:

poniedziałki - 9.30 - 12.00 (bez zapisów)
12.30 - 16.00 (na zapisy)

Zapisy w sekretariacie - tel. (22) 757-93-40/42 wew. 101

Wydział Architektury i Urbanistyki Starostwa Powiatowego filia w Lesznowoli przyjmuje interesantów w:
poniedziałki - 9.30 - 16.00
wtorki - piątki - 8.00 - 16.00

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego filia w Lesznowoli przyjmuje interesantów w:
poniedziałki 9.30 - 17.00
wtorki - piątki 8.00 - 15.00

Kasa Urzędu Gminy czynna jest:

poniedziałki 9.30 - 16.00
od wtorku do piątku: 8.00 -15.00
Przerwa: 11.30 - 12.00

Referaty przyjmują interesantów w dni robocze w godzinach pracy Urzędu.

Kontakt z Redakcją Biuletynu Informacyjnego Gminy Lesznowola: biuletyn@lesznowola.pl


Referat/samodzielne stanowisko Kierownik/osoba odpowiedzialna Nr pok. Nr wew. tel.
Wójt Maria Jolanta
Batycka - Wąsik
102 wew. 101
I Zastępca Wójta Karolina Pichnej 102 wew. 101
II Zastępca Wójta Iwona Pajewska-Iszczyńska 104
Sekretarz Mariola
Uczkiewicz - Kampczyk
107 wew. 101
Skarbnik Elżbieta Obłuska 12 wew. 213
Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji Andrzej Olbrysz 2 wew. 123, 132
Referat Dróg i Mostów Maria Przygodzka 105 wew. 145, 207
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Marzena Chmiel 103 wew. 128, 208
Referat Gospodarki Odpadów Komunalnych Lech Kilanowski Łazy ul. Przyszłości 8 22/ 700 01 02
do 04
Referat Zamówień Publicznych
9 wew. 113, fax: 114
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Ewa Gurtowska 112 wew. 130, 202, 203, 281
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Grażyna Brzozowska 21 wew. 118, 119, 127
Urząd Stanu Cywilnego Ewa Lewandowska 1 wew. 122
Ewidencja ludności

Bożena Poterała,
Alicja Klimaszewska
106 wew. 219
Ewidencja Działalności Gospodarczej Łucja Jaworska 107 wew. 220
Referat Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych Małgorzata Seliga
Anna Olędzka
101 wew. 120
Referat Realizacji Budżetu Krystyna Woźniak 10 wew. 117, 227
Referat Realizacji i Egzekucji Podatków Marta Sulimowicz 6, 8, 15 wew. 108, 142, 215, 230
Biuro Rady Irena Liwińska
Iwonna Góra
Justyna Rączkowska
114 wew. 109, 110
Stanowisko ds. Kontroli wewnętrznej Zofia Duda 3 wew. 124
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Danuta Klocek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wew. 228
Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Małgorzata Wiśniakowska 3 wew. 144
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Ryszard Swatek 1A wew. 138
Stanowisko ds. Promocji Agnieszka Adamus
Karolina Sobolewska
108 wew. 121
wew. 266
Stanowisko ds. Informacji Europejskiej Joanna Misiak 108 wew. 131
Stanowisko ds. Wojskowych Bogusław Dąbrowski 1A wew. 138
Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Piasecznie
Referat w Lesznowoli
Małgorzata Rostkowska,
Elżbieta Galbarczyk
5 wew. 137
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie
Referat w Lesznowoli

11 wew. 143, 224, 225
fax. 22/ 736 11 84


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Gmina Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60,05-506 Lesznowola. Przedmiotowe dane przetwarzane są celu przyjmowania wpływającej korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.