POLICJA

TEL. ALARMOWY: 997
Komenda Powiatowa Policji ul. Kościelna 3, tel. (22) 756-70-18; (22) 60-45-213; (22) 60-45-222
Oddział Prewencji Komendy Stołecznej Policji - ul. Puławska 44, Sekretariat: (22) 603 43 01; Dyżurny: (22) 603 43 00

Komisariat Policji w Lesznowoli - ul. Oficerska 2, tel. (22) 757-93-90, 757-93-86 

Kierownictwo Komisariatu

Komendant - podinspektor Piotr Wars

Zastępca Komendanta - podkom. Sylwester Stępień

Dzielnicowi

REJON: Mysiadło, Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna - dzielnicowy sierż. Sztab. Kamil Woźniak, tel. 600 997 046 

REJON: Janczewice, Jazgarzewszyzna, Kolonia Lesznowola, Lesznowola, Łoziska,
Nowa Wola, Podolszyn Stary, Wilcza Góra, Władysławów, Zamienie, Zgorzała - dzielnicowy st. sierżant Grzegorz Kupisz, tel. 600 997 014 

REJON: Łazy, Łazy Radiostacja, Magdalenka - dzielnicowy st. sierżant Grzegorz Dębski, tel. 600 997 042

REJON: Garbatka, Jabłonowo, Jastrzębiec, Kolonia Mrokowska, Kolonia Warszawska, Kosów, Leszczynka, Marysin, Mroków, Stachowo, Stefanowi, Warszawianka, Wola Mrokowska, Wólka Kosowska, Wygoda - dzielnicowy sierżant sztabowy Jarosław Lesiak, tel 600 997 187


STRAŻ POŻARNA

TEL. ALARMOWY: 998
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Staszica 19, tel.  (22) 756-72-43

Ochotnicza Straż Pożarna w Mrokowie (22) 756-15-25
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Woli (22) 756-73-10
Ochotnicza Straż Pożarna w Zamieniu 509-352-550

URZĄD GMINY LESZNOWOLA

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego - Ryszard Swatek, pok. 1A, tel. 22 708 91 38, 518 566 110 (w godz. pracy urzędu)

Zarządzeniem nr 15/UG/11 z dnia 30 grudnia 2011r. Wójt Gminy Lesznowola powołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Lesznowoli.