LESZNOWOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 

Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.
O przyznanie karty mogą ubiegać się również rodziny zastępcze oraz w sytuacji gdy tylko jeden z rodziców wychowuje troje lub więcej dzieci. Szczegółowych informacji na temat lesznowolskiego Programu Karty DUŻEJ RODZINY udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminnej Rady Narodowej 66, 05-506 Lesznowola, e-mail: gops@gops-lesznowola.pl


UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z POSIADANIEM KARTY DUŻEJ RODZINY

Każdy posiadacz Karty będzie mógł na jej podstawie skorzystać z:

• oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli z zastosowaniem 50% zniżki na bilety wstępu i zajęcia dla rodzin posiadających troje dzieci oraz 70% zniżki dla rodzin posiadających czworo i więcej dzieci;

• 30% zniżki na bilety i karnety wstępu na pływalnię GOSiR w Piasecznie;

• bezpłatnych biletów miesięcznych komunikacji lokalnej na linii L-1, L-3, L-4 (zwrot następuje po okazaniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zakupionego imiennego biletu na w/w linie);

• 50% zniżki na bilety długookresowe imienne (30 i 90-cio dniowe) na dojazd uczniów z terenu Gminy Lesznowola do szkół ponad gimnazjalnych (szkoły średnie, studia dzienne);

• ulgi w odpłatnych szczepieniach zapobiegających groźnym chorobom, tzn.:
- szczepienie przeciw pneumokokom – 30% zniżki
- szczepienie przeciw meningokokom – 50% zniżki
w Ośrodkach Zdrowia "Salus" w Magdalence i Mrokowie oraz "EDMED" w Nowej Iwicznej.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami wizytówki Firm Przyjaznych Rodzinie, które włączyły się do programu lesznowolskiej "Karty Dużej Rodziny" dostępne są na stronie:  www.gops-lesznowola.pl/

Szczegóły na: http://www.gops-lesznowola.pl


BILET METROPOLITALNY - LESZNOWOLSKA KARTA MIESZKAŃCA

Dzięki wprowadzeniu Biletu Metropolitalnego - Lesznowolskiej Karty Mieszkańca każda osoba zamieszkująca Gminę Lesznowola i odprowadzająca podatki na rzecz Gminy Lesznowola będzie mogła skorzystać z tańszych biletów komunikacyjnych. Karta umożliwia także bezpłatne skorzystanie z wybranych sezonowych atrakcji organizowanych przez samorząd. 


KOMU PRZYSŁUGUJE Bilet Metropolitalny – Lesznowolska Karta Mieszkańca?

  • Osobom fizycznych, zamieszkującym w Gminie Lesznowola, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie.
  • Osobom fizycznym zameldowanym na pobyt stały w Gminie Lesznowola, opłacających w Gminie Lesznowola podatek rolny. 
  • Dzieciom osób wymienionym w pkt. 1 lub pkt. 2, w wieku od 7 do 26 lat, uczącym się oraz pozostającym na utrzymaniu rodziców (opiekunów) i wspólnie z nimi zamieszkującym, mającym status ucznia lub studenta.

PROCEDURA OTRZYMANIA BILETU METROPOLITALNEGO- LESZNOWOLSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA:

  • należy wypełnić wniosek,
  • oryginał pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola,
  • oryginał pierwszej strony formularza PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Gminy Lesznowola w przypadku współmałżonka nie osiągającego dochodu – do wglądu oryginał wspólnego PIT,
  • wydrukowaną pierwszą stronę formularza PIT oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), w przypadku rozliczania się z podatku za pośrednictwem Internet-u,
  • decyzję w sprawie wysokości podatku rolnego za dany rok,
  • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
  • załączyć aktualne zdjęcie legitymacyjne (może być na nośniku).

Bilet Metropolitalny – Lesznowolska Kartę Mieszkańca można otrzymać w Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, pok. 01, tel 22 70 89 111.

Wnioski i regulamin do POBRANIA na dole strony.

bilet@lesznowola.pl