Gmina Lesznowola

Interpelacje i Petycje

Interpelacja

2021-11-03

dot. inwestycji drogowych planowanych na terenie Gminy Lesznowola, które dostały zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - ZRID

Czytaj więcej

Interpelacja

2021-09-02

dot. wykreślenia zabudowy wielorodzinnej i szeregowej oraz ograniczenia zabudowy bliźniaczej w MPZP cz. południowa gminy

Czytaj więcej

Petycja

2020-06-02

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Czytaj więcej