Gmina Lesznowola

Interpelacje i Petycje

Petycja

2022-05-18

W sprawie: efektywność energetyczna. Wnioskodawca: Inicjatywa - Zmieniamy Gminy na Lepsze - Poprawa Efektywności Energetycznej i Dywersyfikacja - Troską nas Wszystkich Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Czytaj więcej

WNIOSEK

2022-05-05

w sprawie wykonania na odcinku od nr 27D do końca ulicy Kwiatowej w Łazach, nawierzchni z kostki brukowej, chodników oraz oświetlenia

Czytaj więcej

Petycja

2022-04-26

dot. instalacji ekranów akustycznych na wysokości osiedla MIÓD MALINA w miejscowości Nowa Wola

Czytaj więcej

Petycja

2022-02-22

w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody Alei 200 Dębów Magdaleńskich

Czytaj więcej

Wniosek

2022-02-15

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy

Czytaj więcej

Interpelacja

2021-12-28

dot. podjęcia działań na rzecz powstania przy Szkole Podstawowej w Łazach strefy K+R 

Czytaj więcej

Interpelacja

2021-11-03

dot. inwestycji drogowych planowanych na terenie Gminy Lesznowola, które dostały zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - ZRID

Czytaj więcej

Interpelacja

2021-09-02

dot. wykreślenia zabudowy wielorodzinnej i szeregowej oraz ograniczenia zabudowy bliźniaczej w MPZP cz. południowa gminy

Czytaj więcej

Petycja

2020-06-02

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Czytaj więcej

Zapytanie

2020-02-18

dot. zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łaz II i koncepcji rozwiazań infrastruktury społecznej

Czytaj więcej

Petycja dot. przeciwdziałania patologiom

2019-10-07

Dotyczy: opracowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programu dotyczącego wykorzystania w szkołach informatycznych narzędzi edukacyjnych, wspomagających przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej.  Wnioskodawca - Szulc Efekt Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Petycja

2019-10-01

dot. parkowania samochodów ciężarowych oraz tirów na ulicy Sadowej w miejscowości Stachowo.

Czytaj więcej