Gmina Lesznowola

Interpelacje i Petycje

Petycja

2020-06-02

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Czytaj więcej

Zapytanie

2020-02-18

dot. zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łaz II i koncepcji rozwiazań infrastruktury społecznej

Czytaj więcej