Gmina Lesznowola

Interpelacje i Petycje

Zapytanie

2020-02-18

dot. zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łaz II i koncepcji rozwiazań infrastruktury społecznej

Czytaj więcej

Petycja dot. przeciwdziałania patologiom

2019-10-07

Dotyczy: opracowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programu dotyczącego wykorzystania w szkołach informatycznych narzędzi edukacyjnych, wspomagających przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej.  Wnioskodawca - Szulc Efekt Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Petycja

2019-10-01

dot. parkowania samochodów ciężarowych oraz tirów na ulicy Sadowej w miejscowości Stachowo.

Czytaj więcej