Gmina Lesznowola

Interpelacje i Petycje

Petycja dot. przeciwdziałania patologiom

2019-10-07

Dotyczy: opracowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programu dotyczącego wykorzystania w szkołach informatycznych narzędzi edukacyjnych, wspomagających przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej.  Wnioskodawca - Szulc Efekt Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Petycja

2019-10-01

dot. parkowania samochodów ciężarowych oraz tirów na ulicy Sadowej w miejscowości Stachowo.

Czytaj więcej