Gmina Lesznowola

Interpelacje i Petycje

Petycja

2020-06-02

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Czytaj więcej