Jak prawidłowo przygotować pojemniki i worki do odbioru odpadów komunalnych? Kiedy trzeba wymienić pojemniki? W jakich kolorach muszą być worki? Jak prawidłowo oznaczyć pojemniki i worki - jaki powinny mieć opis?

Worki można nabywać w dowolnych placówkach handlowych. Zgodnie z przepisami BHP pojemność worków powinna wynosić 60 - 120 litrów i należy wypełniać je maksymalnie do 30 kg.