Podstawy gminnego systemu gospodarki odpadów komunalnych w naszej Gminie. Wybór metody, stawki opłaty oraz terminy płatności. Warunki uzyskania zwolnienia lub ulgi z opłaty.