Jak przygotować odpady komunalne do odbioru z firm? Jak oznaczyć pojemniki i worki? Jaka jest częstotliwość odbioru? Jak określić dzień odbioru?