ABC segregacji odpadów komunalnych!

Jak prawidłowo przygotować worki i pojemniki do odbioru odpadów komunalnych? W jakich kolorach muszą być worki? Kiedy trzeba wymienić pojemniki? Jak prawidłowo oznaczyć worki i pojemniki - jaki powinny mieć opis?Należy stosować następującą kolorystykę i opis dla worków:

 • niebieski z napisem „papier” - na papier i tekturę;
 • żółty z napisem „metale i tworzywa sztuczne” - na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe;
 • zielony z napisem „szkło” - na opakowania szklane;
 • brązowy - na odpady zielone;
 • czarny z napisem „zmieszane” - na odpady zmieszane.
 • brązowy z napisem „BIO” - na odpadki kuchenne bez kości i mięsa;

Worki można nabywać w dowolnych placówkach handlowych. Pojemność worków powinna wynosić maksymalnie do 120 litrów,
zgodnie z przepisami BHP należy wypełniać je maksymalnie do 30 kg.

Pojemniki należy opisać odpowiednimi oznaczeniami:

 • na papier i tekturę – „papier”;
 • na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – „metale i tworzywa sztuczne”;
 • na opakowania szklane – „szkło”;
 • na odpady zielone – „zielone”;
 • na odpady zmieszane – „zmieszane”.
 • na odpady biodegradowalne kuchenne bez kości i mięsa – „BIO”;

Kolorystyka pojemników będzie obowiązkowa tak jak worków od 30.06.2022 r.