05-552 Łazy, ul. Przyszłości 8;

poniedziałek: 9:30 – 17:30, wtorek – piątek: 8:00 – 16:00
telefon: 22 700 01 01, adres e-mail do referatu: rok@lesznowola.pl


Uwaga!


Jak załatwić sprawę w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi?


W okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. odpady komunalne odbiera firma Jarper Sp. z o. o.
W przypadku braku odbioru odpadów komunalnych reklamacje można złożyć na trzy sposoby:
·         telefonicznie w czasie pracy Urzędu Gminy Lesznowola: pod numerem telefonu: 22 700 01 01 wew. 102
·         korespondencyjnie na adres e-mail: reklamacje.rok@lesznowola.pl
·         osobiście: w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy Lesznowola, Łazy, ul. Przyszłości 8.

Reklamacje składane e-mailem powinny zawierać: dokładny adres nieruchomości: miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, rodzaj niezrealizowanego odbioru określonej frakcji odpadu: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, zielone zmieszane, BIO, choinki, gabaryty, datę niezrealizowanego wywozu, imię i nazwisko zgłaszającego, kontakt telefoniczny.


Prosimy, aby każde zdarzenie, które budzi Państwa wątpliwości dotyczące odbioru odpadów komunalnych, zgłaszali Państwo za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres: reklamacje.rok@lesznowola.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: krótki opis zdarzenia, datę i godzinę zdarzenia, zdjęcie lub film.

Pliki do pobrania

Opłaty za odbiór odpadów - zmiana stawek 

2019-07-17 Opłaty za odbiór odpadów - zmiana stawek 

Szanowni Państwo, Właściciele nieruchomości w Gminie Lesznowola! Zgodnie z podjętą uchwalą, od 1 września 2019 r. zmieni się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ponoszona jest przez właścicieli nieruchomości. Po zmianie ponoszone przez Państwa opłaty będą się kształtowały następująco: dla nieruchomości zamieszkałych za odpady komunalne zbierane i odbierane w...

Czytaj więcej

BDO

2020-01-10

Informacje o BDO Objaśnienia prawne Ministra Klimatu Ministerstwo Środowiska Pod tym linkiem znajdą Państwo informacje o BDO https://bdo.mos.gov.pl/ Dodatkowo zamieściłem dla Państwa materiały szkoleniowe z Urzędu marszałkowskiego: Prezentacja UM rejestr BDO listopad 2019 r. 1. baza BDO 2020 UM 2. opłata recyklingowa UM 11.2019 r. 3. opakowania UM 11.2019 r. 4....

Czytaj więcej