05-552 Łazy, ul. Przyszłości 8;

poniedziałek: 9:30 – 17:30, wtorek – piątek: 8:00 – 16:00
telefon: 22 700 01 01, adres e-mail do referatu: rok@lesznowola.pl


W okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. odpady komunalne odbiera firma Jarper Sp. z o. o.
W przypadku braku odbioru odpadów komunalnych reklamacje można złożyć na trzy sposoby:
·         telefonicznie w czasie pracy Urzędu Gminy Lesznowola: pod numerem telefonu: 22 700 01 01 wew. 102
·         korespondencyjnie na adres e-mail: reklamacje.rok@lesznowola.pl
·         osobiście: w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy Lesznowola, Łazy, ul. Przyszłości 8.

Reklamacje składane e-mailem powinny zawierać: dokładny adres nieruchomości: miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, rodzaj niezrealizowanego odbioru określonej frakcji odpadu: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, zielone zmieszane, BIO, choinki, gabaryty, datę niezrealizowanego wywozu, imię i nazwisko zgłaszającego, kontakt telefoniczny.


Prosimy, aby każde zdarzenie, które budzi Państwa wątpliwości dotyczące odbioru odpadów komunalnych, zgłaszali Państwo za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres: reklamacje.rok@lesznowola.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: krótki opis zdarzenia, datę i godzinę zdarzenia, zdjęcie lub film.


Portal dla mieszkańca” – znajduje się na stronie https://odpadykomunalne.lesznowola.pl mogą tam Państwo sprawdzić stan opłat za odpady komunalne. Strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL. Jeśli nie znają Państwo danych do logowania prosimy o kontakt.

Uruchomiliśmy dla Mieszkańców naszej Gminy możliwość przypominania o terminach odbioru odpadów komunalnych. Aplikacja nazywa się EVENIO i jest dostępna dla platform Android na Google Play i iPhone na App Store. Aplikacja przypomina o terminach odbioru odpadów komunalnych po wprowadzeniu lokalizacji nieruchomości, wybraniu rodzaju nieruchomości i sposobu segregacji.

Pliki do pobrania

Podstawy prawne dotyczące gospodarki odpadami

2020-01-01

USTAWY Ustawa z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Ustawa z dn. 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego...

Czytaj więcej

Analiza stanu gospodarki

2019-04-29

Ile odpadów powstaje w naszej Gminie, gdzie trafiają, jakim procesom przetwarzania zostają poddane? Jakie osiągamy wskaźniki  poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw, sztucznych i szkła? Czy odpady trafiają na składowisko? Jaki uzyskujemy poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów...

Czytaj więcej