Łazy ul. Przyszłości 8;
poniedziałek: 9:30 – 17:30, wtorek – piątek: 8:00 – 16:00  
telefon: 22-700-01-01, adres email do referatu: rok@lesznowola.pl
W okresie od 2 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2017r. odpady komunalne będzie odbierać Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
W przypadku braku odbioru odpadów komunalnych reklamacje należy składać telefonicznie w czasie pracy Urzędu Gminy Lesznowola na nr 22-700-01-01 wew. 102 lub e-mailem na adres reklamacje.rok@lesznowola.pl 
Ponadto reklamacje można przesłać bezpośrednio do PUK Piaseczno na adres email: reklamacje.lesznowola@sitapiaseczno.pl

„Portal dla mieszkańca” – znajduje się na stronie https://odpadykomunalne.lesznowola.pl mogą tam Państwo sprawdzić stan opłat za odpady komunalne. Strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL. Jeśli nie znają Państwo danych do logowania prosimy o kontakt.


Pliki do pobrania:

DEKLARACJE

Kiedy dokonać opłaty, jak segregować odpady komunalne do końca 2017 roku!


Segregacja odpadów od 1 stycznia 2018 roku - link do strony Ministerstwa Środowiska

Ulotka jak segregować od 1 styczna 2018 roku

Recykling - jak to działa?

Jak segregować odpady komunalne od 1 stycznia 2018 roku?

Naklejki na pojemniki


Lista sklepów w których można kupić kolorowe worki na odpady komunalne

Baterie odpady niebezpieczne

Odbiór odpadów komunalnych z firm


PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno - czynny:
poniedziałek - piątek: 9:00- 18:00, sobota: 9:00 – 17:00.


POJEMNIK NA ODPADY ELEKTRONICZNE


Harmonogram na rok 2017Garbatka harmonogram na rok 2017

Jabłonowo harmonogram na rok 2017

Janczewice harmonogram na rok 2017

Jastrzębiec harmonogram na rok 2017

Jazgarzewszczyzna harmonogram na rok 2017

Kolnia Mrokowska harmonogram na rok 2017 

Kolonia Lesznowola harmonogram na rok 2017

Kolonia Warszawska harmonogram na rok 2017

Kosów harmonogram na rok 2017 

Lesznowola harmonogram na rok 2017

Łazy harmonogram na rok 2017  

Łoziska harmonogram na rok 2017 

Magdalenka harmonogram na rok 2017 

Marysin harmonogram na rok 2017  

Mroków harmonogram na rok 2017 

Mysiadło harmonogram na rok 2017 

Nowa Iwiczna bez ul_Granicznej_Owocowej_Świerkowej harmonogram na rok 2017

Nowa Iwiczna tylko ul_Graniczna Owocowa Świerkowa harmonogram na rok 2017

Nowa Wola harmonogram na rok 2017

Podolszyn harmonogram na rok 2017  

Stachowo harmonogram na rok 2017

Stara Iwiczna bez ul_Kieleckiej harmonogram na rok 2017 

Stara Iwiczna tylko ul_Kielecka harmonogram na rok 2017 

Stefanowo harmonogram na rok 2017

Warszawianka harmonogram na rok 2017

Wilcza Góra harmonogram na rok 2017

Władysławów harmonogram na rok 2017 

Wola Mrokowska harmonogram na rok 2017

Wólka Kosowska harmonogram na rok 2017 

Zamienie harmonogram na rok 2017 

Zgorzała harmonogram na rok 2017

Podstawy prawne dotyczące gospodarki odpadami

2016-06-16

Uchwała NR 492_XXXIV_2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola. (Dz.Urz.Woj.Maz.2017_7384) Uchwała NR 471/XXXIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów...

Czytaj więcej

Podstawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

2013-03-13

Lesznowola 16.06.2014 r. SZANOWNI PAŃSTWO! Uchwałą Nr 397/XXXI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013 r. obniżyliśmy stawki opłat za 1 m3 zużytej wody w danej nieruchomości stanowiącą podstawę do opłaty za odpady komunalne w nieruchomości zamieszkałej.Stawki te wynoszą: 3,20 zł za 1m3 zużytej wody w nieruchomości, na której...

Czytaj więcej