Łazy ul. Przyszłości 8;

poniedziałek: 9:30 – 17:30, wtorek – piątek: 8:00 – 16:00  
telefon: 22-700-01-01, adres email do referatu: rok@lesznowola.pl
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. odpady komunalne będzie odbierać Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
W przypadku braku odbioru odpadów komunalnych reklamacje należy składać telefonicznie w czasie pracy Urzędu Gminy Lesznowola na nr 22-700-01-01 wew. 102 lub e-mailem na adres reklamacje.rok@lesznowola.pl 
Ponadto reklamacje można przesłać bezpośrednio do PUK Piaseczno na adres email: reklamacje.lesznowola@sitapiaseczno.pl

„Portal dla mieszkańca” – znajduje się na stronie https://odpadykomunalne.lesznowola.pl mogą tam Państwo sprawdzić stan opłat za odpady komunalne. Strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL. Jeśli nie znają Państwo danych do logowania prosimy o kontakt.

Pliki do pobrania

ABC segregacji

2018-06-07

ABC segregacji odpadów komunalnych! Dlaczego zmieniły się zasady przygotowania odpadów komunalnych do odbioru? Skąd wzięły się nowe kolory pojemników i worków? Dlaczego muszą być oznaczone odpowiednim opisem? Skąd pobrać naklejki? Jak pozbyć się odpadów komunalnych?

Czytaj więcej

Worki, pojemniki, naklejki

2018-05-14 Worki, pojemniki, naklejki

Jak prawidłowo przygotować pojemniki i worki do odbioru odpadów komunalnych? Kiedy trzeba wymienić pojemniki? W jakich kolorach muszą być worki? Jak prawidłowo oznaczyć pojemniki i worki - jaki powinny mieć opis? Gdzie kupić worki?                                                                                    

Czytaj więcej

Analiza stanu gospodarki

2018-04-30

Ile odpadów powstaje w naszej Gminie, gdzie trafiają, jakim procesom przetwarzania zostają poddane? Jakie osiągamy wskaźniki  poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw, sztucznych i szkła? Czy odpady trafiają na składowisko? Jaki uzyskujemy poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów...

Czytaj więcej

Podstawy prawne dotyczące gospodarki odpadami

2019-01-23

Uchwała Nr 704/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola. Uchwała Nr 705_XLIX_2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w...

Czytaj więcej