Łazy ul. Przyszłości 8;

poniedziałek: 9:30 – 17:30, wtorek – piątek: 8:00 – 16:00
telefon: 22-700-01-01, adres email do referatu: rok@lesznowola.pl
W okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. odpady komunalne odbiera firma Jarper.
W przypadku braku odbioru odpadów komunalnych reklamacje można złożyć na trzy sposoby:
1 - telefonicznie w czasie pracy Urzędu Gminy Lesznowola: pod numerem telefonu: (22) 700 01 01 wew. 102;
2 - korespondencyjnie na adres e-mail: reklamacje.rok@lesznowola.pl
3 - osobiście: w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy Lesznowola, Łazy, ul. Przyszłości 8.

Reklamacje składane e-mailem powinny zawierać: dokładny adres nieruchomości (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu), rodzaj niezrealizowanego odbioru [rodzaj odpadu: zmieszane, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio (odcieki), choinka, gabaryty], datę niezrealizowanego wywozu, imię i nazwisko zgłaszającego, kontakt telefoniczny.

„Portal dla mieszkańca” – znajduje się na stronie https://odpadykomunalne.lesznowola.pl mogą tam Państwo sprawdzić stan opłat za odpady komunalne. Strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL. Jeśli nie znają Państwo danych do logowania prosimy o kontakt.


Informacja dla Mieszkańców dotycząca opłat za odpady komunalne od 1 września 2019 r.

Broszura - Nowe zasady segregacji odpadów od 1 stycznia 2020 r.

Karta jak segregować - Nowe zasady segregacji odpadów od 1 stycznia 2020 r.


List do właścicieli nieruchomości w sprawie aktualizacji danych w deklaracji dotyczącej odpadów komunalnych.

Pliki do pobrania

ABC segregacji

2019-09-06

ABC segregacji odpadów komunalnych! Dlaczego zmieniły się zasady przygotowania odpadów komunalnych do odbioru? Skąd wzięły się nowe kolory pojemników i worków? Dlaczego muszą być oznaczone odpowiednim opisem? Skąd pobrać naklejki? Jak pozbyć się odpadów komunalnych?

Czytaj więcej