Łazy ul. Przyszłości 8;

poniedziałek: 9:30 – 17:30, wtorek – piątek: 8:00 – 16:00  
telefon: 22-700-01-01, adres email do referatu: rok@lesznowola.pl
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. odpady komunalne będzie odbierać Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
W przypadku braku odbioru odpadów komunalnych reklamacje należy składać telefonicznie w czasie pracy Urzędu Gminy Lesznowola na nr 22-700-01-01 wew. 102 lub e-mailem na adres reklamacje.rok@lesznowola.pl 
Reklamacje można przesłać bezpośrednio do PUK Piaseczno na adres email: reklamacje.lesznowola@sitapiaseczno.pl

„Portal dla mieszkańca” – znajduje się na stronie https://odpadykomunalne.lesznowola.pl mogą tam Państwo sprawdzić stan opłat za odpady komunalne. Strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL. Jeśli nie znają Państwo danych do logowania prosimy o kontakt.


Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 września 2019 r.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2019 r.

List do właścicieli nieruchomości w sprawie aktualizacji danych w deklaracji dotyczącej odpadów komunalnych.

Podsumowanie działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013 - 2018

Pliki do pobrania

Opłaty za odbiór odpadów - zmiana stawek 

2019-07-17 Opłaty za odbiór odpadów - zmiana stawek 

Szanowni Państwo, Właściciele nieruchomości w Gminie Lesznowola! Zgodnie z podjętą uchwalą, od 1 września 2019 r. zmieni się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ponoszona jest przez właścicieli nieruchomości. Po zmianie ponoszone przez Państwa opłaty będą się kształtowały następująco: dla nieruchomości zamieszkałych za odpady komunalne zbierane i odbierane w...

Czytaj więcej

Analiza stanu gospodarki

2019-04-29

Ile odpadów powstaje w naszej Gminie, gdzie trafiają, jakim procesom przetwarzania zostają poddane? Jakie osiągamy wskaźniki  poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw, sztucznych i szkła? Czy odpady trafiają na składowisko? Jaki uzyskujemy poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów...

Czytaj więcej

Podstawy prawne dotyczące gospodarki odpadami

2019-01-23

USTAWY Ustawa z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Ustawa z dn. 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych...

Czytaj więcej