Łazy ul. Przyszłości 8;

poniedziałek: 9:30 – 17:30, wtorek – piątek: 8:00 – 16:00  
telefon: 22-700-01-01, adres email do referatu: rok@lesznowola.pl
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. odpady komunalne będzie odbierać Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
W przypadku braku odbioru odpadów komunalnych reklamacje należy składać telefonicznie w czasie pracy Urzędu Gminy Lesznowola na nr 22-700-01-01 wew. 102 lub e-mailem na adres reklamacje.rok@lesznowola.pl 
Reklamacje można przesłać bezpośrednio do PUK Piaseczno na adres email: reklamacje.lesznowola@sitapiaseczno.pl

„Portal dla mieszkańca” – znajduje się na stronie https://odpadykomunalne.lesznowola.pl mogą tam Państwo sprawdzić stan opłat za odpady komunalne. Strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL. Jeśli nie znają Państwo danych do logowania prosimy o kontakt.


Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2019 r.

List do właścicieli nieruchomości w sprawie aktualizacji danych w deklaracji dotyczącej odpadów komunalnych.

Podsumowanie działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013 - 2018

Pliki do pobrania

Podstawy prawne dotyczące gospodarki odpadami

2019-01-23

USTAWY Ustawa z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa z dn. 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Ustawa z dn. 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych...

Czytaj więcej

ABC segregacji

2018-06-07

ABC segregacji odpadów komunalnych! Dlaczego zmieniły się zasady przygotowania odpadów komunalnych do odbioru? Skąd wzięły się nowe kolory pojemników i worków? Dlaczego muszą być oznaczone odpowiednim opisem? Skąd pobrać naklejki? Jak pozbyć się odpadów komunalnych?

Czytaj więcej

Worki, pojemniki, naklejki

2018-05-14 Worki, pojemniki, naklejki

Jak prawidłowo przygotować pojemniki i worki do odbioru odpadów komunalnych? Kiedy trzeba wymienić pojemniki? W jakich kolorach muszą być worki? Jak prawidłowo oznaczyć pojemniki i worki - jaki powinny mieć opis? Worki można nabywać w dowolnych placówkach handlowych. Zgodnie z przepisami BHP pojemność worków powinna wynosić 60 - 120 litrów...

Czytaj więcej