05-552 Łazy, ul. Przyszłości 8;

poniedziałek: 9:30 – 17:30, wtorek – piątek: 8:00 – 16:00
telefon: 22 700 01 01, adres e-mail do referatu: rok@lesznowola.pl


Link do Panelu Mieszkańca Gminy Lesznowola: https://odpadykomunalne.lesznowola.pl/

Pliki do pobrania

Jak wysłać deklarację przez ePUAP?

2021-05-10 Jak wysłać deklarację przez ePUAP?

Jak złożyć deklarację o wysokości opłaty za odpady komunalne przez platformę https://epuap.gov.pl/wps/portal Proszę zalogować się na stronie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (logowanie odbywa się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu). Szczegóły dotyczące portalu ePUAP są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap Po zalogowaniu do ePUAP w  wyszukiwarce wpisz „Urząd Gminy Lesznowola” i kliknij lupkę; Wybieramy...

Czytaj więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

2022-03-10

Harmonogram został przygotowany na podstawie uchwał nr: 281/XXVI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola (Dz.Urz.Woj.Maz. z dn. 08 października 2020, poz. 9393); 311/XXVIII/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w...

Czytaj więcej

Jak złożyć reklamację?

2020-05-31 Jak złożyć reklamację?

Reklamacje proszę składać: ·        telefonicznie w czasie pracy Urzędu Gminy Lesznowola: pod numerem telefonu: 22 700 01 01 wew. 102 ·        na adres e-mail: reklamacje.rok@lesznowola.pl Reklamacje składane e-mailem powinny zawierać: dokładny adres nieruchomości: miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, rodzaj niezrealizowanego odbioru określonej frakcji odpadu: papier, metale i tworzywa sztuczne,...

Czytaj więcej

Jak złożyć reklamację dotyczącą pojemników na odpady?

2021-01-14 Jak złożyć reklamację dotyczącą pojemników na odpady?

Jak złożyć reklamację dotyczącą pojemników na odpady? W zgłoszeniu należy podać (informację o każdym pojemniku oddzielnie): adres i datę zdarzenia; pojemność pojemnika; marka pojemnika; kolor pojemnika; zdjęcia pojemnika; opis uszkodzenia; miejsce ustawienia pojemnika w dniu zdarzenia (altana śmietnikowa, przed bramą itp.) Wszystkie informacje proszę przesłać na adres e-mail: reklamacje.rok@lesznowola.pl

Czytaj więcej

ABC segregacji

2022-05-12 ABC segregacji

ABC segregacji odpadów komunalnych! Jak prawidłowo przygotować worki i pojemniki do odbioru odpadów komunalnych? W jakich kolorach muszą być worki? Kiedy trzeba wymienić pojemniki? Jak prawidłowo oznaczyć worki i pojemniki - jaki powinny mieć opis? Obowiązuje następująca kolorystyka i opis dla worków: niebieski z napisem „papier” - na papier i tekturę;...

Czytaj więcej

PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

2022-05-18

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - PSZOK funkcjonuje na terenie Spółki Jarper w Kolonii Warszawskiej przy Al. Krakowska 108A. Najważniejsze informacje: Czynny dwa razy w tygodniu: w środę - w godz. 8.00 - 12 .00 oraz 14.00 – 18.00; w sobotę - w godz. 8.00 -14.00; z wyjątkiem dni świątecznych....

Czytaj więcej