Łazy ul. Przyszłości 8;

poniedziałek: 9:30 – 17:30, wtorek – piątek: 8:00 – 16:00  
telefon: 22-700-01-01, adres email do referatu: rok@lesznowola.pl
W okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. odpady komunalne będzie odbierać Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
W przypadku braku odbioru odpadów komunalnych reklamacje należy składać telefonicznie w czasie pracy Urzędu Gminy Lesznowola na nr 22-700-01-01 wew. 102 lub e-mailem na adres reklamacje.rok@lesznowola.pl 
Ponadto reklamacje można przesłać bezpośrednio do PUK Piaseczno na adres email: reklamacje.lesznowola@sitapiaseczno.pl

„Portal dla mieszkańca” – znajduje się na stronie https://odpadykomunalne.lesznowola.pl mogą tam Państwo sprawdzić stan opłat za odpady komunalne. Strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL. Jeśli nie znają Państwo danych do logowania prosimy o kontakt.


Pliki do pobrania:

DEKLARACJE

UWAGA ! Zmiana segregacji odpadów komunalnych w 2018 r.


Segregacja odpadów od 1 stycznia 2018 roku - link do strony Ministerstwa Środowiska

Segregacja w 2018 roku (animacja)

Co gdzie wrzucać, jakie odpady do którego pojemnika - od 1 stycznia 2018 roku?

Naklejka na pojemnik na papier (makulaturę)

Naklejka na pojemnik na odpady z metalu i tworzyw sztucznych (tworzywa, metale i wielomateriałowe)

Naklejka na pojemnik na odpady szklane (butelki i słoiki)

Naklejka na pojemnik na odpady bio (zielone)

Naklejka na pojemnik na odpady zmieszane

Miejsca zbiórki przeterminowanych leków 

Gdzie można kupić kolorowe worki na odpady komunalne?

Baterie - odpady niebezpieczne

Odbiór odpadów komunalnych z firm 

Terminy płatności za odpady komunalne

Miejsca ustawienia zielonych pojemników do zbiórki odzieży

Pojemnik na odpady elektroniczne

Recykling - jak to działa?

Jak segregować odpady komunalne od 1 stycznia 2018 roku?


PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno - czynny:
poniedziałek - piątek: 9:00- 18:00, sobota: 9:00 – 17:00.


HARMONOGRAM NA ROK 2018

Opis do harmonogramu na 2018

Proszę zwrócić uwagę na nazwy ulic w poszczególnych harmonogramach

GARBATKA

JABŁONOWO

JANCZEWICE

JASTRZĘBIEC

JAZGARZEWSZCZYZNA

KOLONIA LESZNOWOLA

KOLONIA MROKOWSKA

KOLONIA WARSZAWSKA

KOSÓW

LESZNOWOLA

ŁAZY

ŁOZISKA

MAGDALENKA

MARYSIN

MROKÓW

MYSIADŁO

NOWA IWICZNA

NOWA WOLA

PODOLSZYN

STACHOWO

STARA IWICZNA

STEFANOWO

WARSZAWIANKA

WILCZA GÓRA

WŁADYSŁAWÓW

WOLA MROKOWSKA

WÓLKA KOSOWSKA

ZAMIENIE

ZGORZAŁA

Podstawy prawne dotyczące gospodarki odpadami

2016-06-16

Uchwała NR 492_XXXIV_2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola. (Dz.Urz.Woj.Maz.2017_7384) Uchwała NR 471/XXXIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów...

Czytaj więcej