Łazy ul. Przyszłości 8;
Poniedziałek: 9:30 – 17:30, wtorek – piątek: 8:00 – 16:00  
telefon: 22-700-01-01, adres email do referatu: rok@lesznowola.pl
W okresie od 2 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2017r. odpady komunalne będzie odbierać Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
W przypadku braku odbioru odpadów komunalnych reklamacje należy składać telefonicznie w czasie pracy Urzędu Gminy Lesznowola na nr 22-700-01-01 wew. 102 lub e-mailem na adres reklamacje.rok@lesznowola.pl 
Ponadto reklamacje można przesłać bezpośrednio do PUK Piaseczno na adres email: reklamacje.lesznowola@sitapiaseczno.pl

„Portal dla mieszkańca” – znajduje się na stronie https://odpadykomunalne.lesznowola.pl mogą tam Państwo sprawdzić stan opłat za odpady komunalne. Strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL. Jeśli nie znają Państwo danych do logowania prosimy o kontakt.


Pliki do pobrania:

DEKLARACJE

Jak prawidłowo przygotować odpady komunalne do odbioru, kiedy dokonać opłaty!

Segregacja odpadów od 1 stycznia 2018 roku.


Wszystko o segregacji w gospodarstwach domowych

Niezbędnik segregacja odpadów

Poradnik Jak segregować odpady

baterie odpady niebezpieczne

Odbiór odpadów komunalnych z firm


PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno - czynny: poniedziałek - piątek: 9:00- 17:00, sobota: 9:00 – 14:00.


Harmonogram na rok 2017Garbatka harmonogram na rok 2017

Jabłonowo harmonogram na rok 2017

Janczewice harmonogram na rok 2017

Jastrzębiec harmonogram na rok 2017

Jazgarzewszczyzna harmonogram na rok 2017

Kolnia Mrokowska harmonogram na rok 2017 

Kolonia Lesznowola harmonogram na rok 2017

Kolonia Warszawska harmonogram na rok 2017

Kosów harmonogram na rok 2017 

Lesznowola harmonogram na rok 2017

Łazy harmonogram na rok 2017  

Łoziska harmonogram na rok 2017 

Magdalenka harmonogram na rok 2017 

Marysin harmonogram na rok 2017  

Mroków harmonogram na rok 2017 

Mysiadło harmonogram na rok 2017 

Nowa Iwiczna bez ul_Granicznej_Owocowej_Świerkowej harmonogram na rok 2017

Nowa Iwiczna tylko ul_Graniczna Owocowa Świerkowa harmonogram na rok 2017

Nowa Wola harmonogram na rok 2017

Podolszyn harmonogram na rok 2017  

Stachowo harmonogram na rok 2017

Stara Iwiczna bez ul_Kieleckiej harmonogram na rok 2017 

Stara Iwiczna tylko ul_Kielecka harmonogram na rok 2017 

Stefanowo harmonogram na rok 2017

Warszawianka harmonogram na rok 2017

Wilcza Góra harmonogram na rok 2017

Władysławów harmonogram na rok 2017 

Wola Mrokowska harmonogram na rok 2017

Wólka Kosowska harmonogram na rok 2017 

Zamienie harmonogram na rok 2017 

Zgorzała harmonogram na rok 2017

Podstawy prawne dotyczące gospodarki odpadami

2016-06-16

Uchwala_307_XXI_2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (Dz.Urz.Woj.Maz.2016_8011) Ustawa z dn. 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (t.j.Dz.U. 2016r. poz.250) Uchwala_248_XVIII_2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Maz.2016_5563) Ustawa z dn. 12 marca 2004r....

Czytaj więcej

Podstawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

2013-03-13

Lesznowola 16.06.2014 r. SZANOWNI PAŃSTWO! Uchwałą Nr 397/XXXI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013 r. obniżyliśmy stawki opłat za 1 m3 zużytej wody w danej nieruchomości stanowiącą podstawę do opłaty za odpady komunalne w nieruchomości zamieszkałej.Stawki te wynoszą: 3,20 zł za 1m3 zużytej wody w nieruchomości, na której...

Czytaj więcej