Łazy ul. Przyszłości 8;

poniedziałek: 9:30 – 17:30, wtorek – piątek: 8:00 – 16:00
telefon: 22-700-01-01, adres email do referatu: rok@lesznowola.pl


Szanowni Mieszkańcy Gminy Lesznowola!

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w Internecie informacjami dotyczącymi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesznowola przedstawiamy poniżej informację dotyczącą zmiany terminu obowiązywania umowy na: "Odbiór i   zagospodarowanie   odpadów   komunalnych   pochodzących   z   terenu   Gminy   Lesznowola  z  dnia   12   grudnia   2017  r.   zawartej
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. 

Link   do   strony   internetowej   Urzędu   Ochrony   Konkurencji   i   Konsumentów   z   raportem   pt.  "Badanie  rynku  usług   związanych z     zagospodarowaniem      odpadami      komunalnymi      w      gminach      miejskich      w      latach      2014-2019"      znajdą     Państwo tutaj: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news%20id...

W okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. odpady komunalne odbiera firma Jarper.
W przypadku braku odbioru odpadów komunalnych reklamacje można złożyć na trzy sposoby:
1 - telefonicznie w czasie pracy Urzędu Gminy Lesznowola: pod numerem telefonu: (22) 700 01 01 wew. 102;
2 - korespondencyjnie na adres e-mail: reklamacje.rok@lesznowola.pl
3 - osobiście: w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy Lesznowola, Łazy, ul. Przyszłości 8.

Reklamacje składane e-mailem powinny zawierać: dokładny adres nieruchomości (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu), rodzaj niezrealizowanego odbioru [rodzaj odpadu: zmieszane, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio (odcieki), choinka, gabaryty], datę niezrealizowanego wywozu, imię i nazwisko zgłaszającego, kontakt telefoniczny.

„Portal dla mieszkańca” – znajduje się na stronie https://odpadykomunalne.lesznowola.pl mogą tam Państwo sprawdzić stan opłat za odpady komunalne. Strona zabezpieczona jest certyfikatem SSL. Jeśli nie znają Państwo danych do logowania prosimy o kontakt.


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola można złożyć w:

  • Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola ul. Gminna 60 w Lesznowoli, w godz. pon. 9:30 – 17:30, wt. – pt. 8:00 – 16:00;
  • Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy Lesznowola ul. Przyszłości 8 w Łazach, w godz. pon. 9:30 – 17:30, wt. – pt. 8:00 – 16:00;
  • Pocztą - listem poleconym na adres: Wójt Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola;  
  • W formie elektronicznej za pomocą platformy https://epuap.gov.pl/wps/portal.


Informacja dla Mieszkańców dotycząca opłat za odpady komunalne od 1 września 2019 r.

Broszura - Nowe zasady segregacji odpadów od 1 stycznia 2020 r.

Karta jak segregować - Nowe zasady segregacji odpadów od 1 stycznia 2020 r.


List do właścicieli nieruchomości w sprawie aktualizacji danych w deklaracji dotyczącej odpadów komunalnych.

Pliki do pobrania

ABC segregacji

2019-09-06

ABC segregacji odpadów komunalnych! Dlaczego zmieniły się zasady przygotowania odpadów komunalnych do odbioru? Skąd wzięły się nowe kolory pojemników i worków? Dlaczego muszą być oznaczone odpowiednim opisem? Skąd pobrać naklejki? Jak pozbyć się odpadów komunalnych?

Czytaj więcej