minna Spółka Wodna Lesznowola
z siedzibą w Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola
pokój nr 1 B, tel. 504 451 080

Godziny przyjęć interesantów:

wtorek, w godz. 9.00 - 15.00
piątek - w godz. 9.00 - 15.00

Numer konta bankowego: 90 8022 0000 2001 0007 6656 0001

Uwaga - Mieszkańcy, którzy nie mają nadanych indywidualnych kont, mogą dokonywać wpłat na konto ogólne Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola, podane powyżej. 


Zapraszamy na zebranie!Gminna Spółka Wodna Lesznowola ogłasza PRZETARG na konserwację urządzeń melioracyjnych w 2017 roku.  Ogłoszenie o przetargu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania na dole strony. 

Informacje o otwarciu ofert na konserwację urządzeń melioracyjnych - do pobrania na dole strony.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na konserwację urządzeń melioracyjnych - do pobrania na dole strony.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na konserwację urządzeń melioracyjnych - do pobrania na dole strony.

Szanowni Mieszkańcy – poniżej udostępniamy dokumenty dotyczące funkcjonowania organizacji na terenie gminy.

Z poważaniem,
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola

Zapraszamy na Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej - 28.02.2017 r. godz. 17.00 sala konferencyjna Urzędu Gminy Lesznowola. Więcej informacji w załączniku. 


Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000469

UWAGA! Gminna Spółka Wodna Lesznowola ogłasza przetarg nieograniczony na "Konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Lesznowola". Termin składania ofert mija 12 lipca 2016 o godz. 12.00. 

Dokumenty przetargowe - do pobrania poniżej. Uwaga - zmiany w treści przetargu, info w pliku pt. "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu".  

UWAGA - Przetarg na "Konserwację urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Lesznowola" został rozstrzygnięty - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania poniżej.