Gminna Spółka Wodna Lesznowola
z siedzibą w Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
pokój nr 1 B, tel. 504 451 080

Godziny przyjęć interesantów:

wtorek, w godz. 9.00 - 15.00
piątek - w godz. 9.00 - 15.00

Numer konta bankowego: 90 8022 0000 2001 0007 6656 0001

Uwaga - Mieszkańcy, którzy nie mają nadanych indywidualnych kont, mogą dokonywać wpłat na konto ogólne Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola, podane powyżej. 


Szanowni Mieszkańcy – poniżej udostępniamy dokumenty dotyczące funkcjonowania organizacji na terenie gminy, w tym sprawozdanie z działalności Spółki w 2017 roku, protokół z Zebrania Walnego i podjęte na nim uchwały.

Z poważaniem,
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi -  Konserwacja rowów melioracyjnych

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na dole strony. 


brak elementów do wyświetlenia