Gminna Spółka Wodna Lesznowola
z siedzibą w Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
pokój nr 1 B, tel. 504 451 080

Godziny przyjęć interesantów:

wtorek - w godz. 9.00 - 15.00
piątek - w godz. 9.00 - 15.00

Numer konta bankowego: 90 8022 0000 2001 0007 6656 0001

Uwaga - Mieszkańcy, którzy nie mają nadanych indywidualnych kont, mogą dokonywać wpłat na konto ogólne Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola, podane powyżej.
UWAGA - materiały z Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej z dnia 12 lutego 2020 r. - do POBRANIA na dole strony. 

Zaproszenie na zebranie Spółki Wodnej Lesznowola - 12.02.2020 r. 

Konserwacja urządzeń melioracyjnych - APEL do MieszkańcówSzanowni Mieszkańcy – poniżej udostępniamy wszystkie dokumenty dotyczące funkcjonowania organizacji na terenie gminy, a także protokół z ostatniego Walnego Zebrania, które odbyło się 18 grudnia 2019 r., sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola w latach 2014-2019, oraz Uchwały podjęte na tym zebraniu  w dniu 18.12.2019.

Z poważaniem,
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Konserwacja rowów melioracyjnych

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na dole strony.
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Pliki do pobrania

brak elementów do wyświetlenia