Gminna Spółka Wodna Lesznowola
z siedzibą w Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
pokój nr 1 B, tel. 504 451 080

Godziny przyjęć interesantów:

wtorek - w godz. 9.00 - 15.00
piątek - w godz. 9.00 - 15.00

Numer konta bankowego: 90 8022 0000 2001 0007 6656 0001

Uwaga - Mieszkańcy, którzy nie mają nadanych indywidualnych kont, mogą dokonywać wpłat na konto ogólne Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola, podane powyżej.
Konserwacja urządzeń melioracyjnych - APEL do Mieszkańców
Szanowni Mieszkańcy – poniżej udostępniamy wszystkie dokumenty dotyczące funkcjonowania organizacji na terenie gminy, a także sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola w 2018 roku, protokół z Walnego Zebrania, które odbyło się 20 lutego 2019 r. oraz Uchwały podjęte na tym zebraniu. 

Z poważaniem,
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Lesznowola


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Konserwacja rowów melioracyjnych

Ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na dole strony.
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


brak elementów do wyświetlenia