Wrzesień i październik to miesiące, w których organizowane są doroczne zebrania sołeckie. Wszystkich Państwa, którzy nie mieli możliwości osobistego udziału w spotkaniu - zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi podczas zebrań w poszczególnych sołectwach. 

Materiały prezentujące inwestycje z ostatniego okresu realizowane w poszczególnych sołectwach dostępne są także na stronach sołeckich w zakładce Sołectwa i Sołtysi (panel boczny po lewej na stronie głównej).