Gmina Lesznowola przystąpiła do europejskiego programu certyfikacyjnego i ubiega się o przyznanie Europejskiego Znaku jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym. Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym związanym z tym Programem. 

Ankietę wypełnia się elektronicznie na stronie: http://www.sprawnagmina.pl/Gmina+Lesznowola

Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Dziękujemy za poświęcony czas.