Gmina Lesznowola

Zapytania ofertowe

Zapytanie tusze i tonery

2020-03-30

Informujemy, iż termin składania ofert został przedłużony do 03.04.2020 godzina 10.00. Zapytanie ofertowe na zakup tonerów i tuszy dla urzędu. Poniżej stosowne dokumenty.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 

2020-03-06

Zapytanie ofertowe dotyczące Projektowania graficznego, składu i drukowania materiałów informacyjno - promocyjnych Gminy Lesznowola.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

2019-12-06

Aktualizacja modułu Networking aplikacji nVISION o dodatkowe moduły: Inwentaryzacja, Obsługi Użytkowników, Pomocy Zdalnej, Ochrony Danych, Zarządzania czasem, licencja na użytkowanie musi obejmować 130 użytkowników.

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

2019-11-13

Przeprowadzenia poufnego audytu spełnienia wymagań wynikających z §20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

Czytaj więcej