Ogłoszenia o przetargach oraz pisma związane dostępne są na stronie: http://www.lesznowola.eobip.pl/