Samorząd Gminy Lesznowola nieustająco stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i stwarzać dogodne warunki do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Inwestorzy mogą liczyć na duże udogodnienia ze strony Urzędu Gminy. Są one następujące:
● Uchwalony dla przeważającego obszaru gminy (98,5 proc.) plan zagospodarowania przestrzennego. (średnia krajowa wynosi 23 proc.) Interaktywny plan zagospodarowania przestrzennego gminy zamieszczony jest także w internecie. Potencjalni inwestorzy mogą samodzielnie - nie wychodząc z domu czy firmy - sprawdzić interesującą ich lokalizację, jej położenie i sąsiedztwo za pomocą dostępnego na stronie Urzędu (www.lesznowola.pl) "Internetowego Systemu Prezentacji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesznowola". Rozwiązanie to otrzymało I nagrodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
● Można również skorzystać z Internetowego Systemu Informacji Przestrzennej (https://lesznowola.e-mapa.net/).
● Sprawnie działająca Ewidencja gospodarcza - wszystkie sprawy załatwiane są "od ręki".
● Wydawanie warunków zabudowy (tam gdzie nie ma planów, czyli dla 2% obszaru gminy) odbywa się dzięki unikatowemu systemowi informatycznemu także "od ręki".
● Dobre uzbrojenie terenu - dostęp do sieci kanalizacji (87, 5%) i wodociągów (100 %), 3 nowoczesne oczyszczalnie ścieków.
● Doradztwo inwestycyjne (techniczne, prawne, z zakresu możliwości przyznawania środków unijnych).
● Niezbyt wysokie podatki lokalne, możliwość umorzenia lub rozłożenia na raty (w kompetencji Wójta Gminy).
● Przyjazny Urząd - Urząd Gminy Lesznowola od 2008 roku posiada certyfikat ISO 9001:2001, który jest potwierdzeniem wysokich standardów obsługi oferowanej przez pracowników urzędu. Certyfikaty ISO posiadają także: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna oraz niektóre ze szkół.
● Druki i formularze dostępne w internecie.
● Ścisła współpraca gminy z Mazowieckim Związkiem Pracodawców w Gminie Lesznowola, który na terenie gminy działa od 2000 roku.
● Bezpłatne porady dotyczące możliwości pozyskania środków unijnych, organizowane 1 - 2 razy w miesiącu  w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Adresatami są właściciele czy przedstawiciele firm działających na terenie gminy, a także osoby fizyczne.
● Ulokowanie w siedzibie Urzędu Gminy filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Piasecznie (z inicjatywy Wójta Gminy, na podstawie zawartego porozumienia). Co ułatwia załatwianie spraw komunikacyjnych w jednym miejscu.
● Inwestorzy mogą również liczyć na kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje, który obejmuje: plany przestrzennego zagospodarowania dla prawie całego terenu gminy, inwestycje wodno-kanalizacyjne, stacje uzdatniania wody (SUW), oczyszczalnie ścieków oraz drogi.
● Dobry stan gminnej infrastruktury drogowej - powstają nowe drogi gminne, a istniejące są na bieżąco modernizowane. Warto podkreślić, iż Samorząd Gminy Lesznowola inwestuje nie tylko w budowę i modernizację dróg gminnych. Na poziomie 50 - 90 proc. partycypuje w kosztach budowy/modernizacji dróg powiatowych oraz współfinansuje modernizację dróg wojewódzkich. Współpraca z zakresu modernizacji dróg wojewódzkich dotyczy ciągów pieszo - rowerowych i polega na wykonaniu i realizacji przez Gminę Lesznowola danego projektu, od województwa gmina otrzymuje materiały - półfabrykaty betonowe użyte do wykonania danej inwestycji.
● Gmina Lesznowola aktywnie współpracuje z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie usprawnienia ruchu tranzytowego, polegającego na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721. Gmina Lesznowola zawarła porozumienie, w ramach którego prowadzi wykup gruntów pod tę inwestycję w zakresie zgodnym z postanowieniami ww. porozumienia.
● Konsultacje Wójta Gminy, Zastępcy odpowiedzialnego za sferę inwestycyjną, Sekretarza nadzorującego m.in. oświatę, kulturę, pomoc społeczną, działalność gospodarczą i Skarbnika Gminy z inwestorami oraz pracodawcami z gminy (Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola) w sprawie projektu budżetu przed jego uchwaleniem przez Radę Gminy.
● Podatki lokalne nie były przez dłuższy czas podwyższane, a i teraz nie znajdują się w górnych widełkach określonych przez ministra finansów. Podatki od środków transportu są znacznie niższe niż w okolicznych gminach wiele firm postanawia swoją działalność zlokalizować w Lesznowoli.
● W Gminie Lesznowola maja swoją siedzibę znane w kraju i zagranicą firm. Są to m.in.: GD Poland (chińskie centrum handlowe), Kamis (przyprawy), Action (komputery i sprzęt informatyczny), Eveline (kosmetyki), WILO Polska (dystrybutor pomp).