Zachęcamy do zapoznania się z folderem "Gmina Lesznowola - Podsumowanie kadencji 2014-2018". Plik do pobrania na dole strony.

 


Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle

Największą inwestycją zrealizowaną w gminie Lesznowola jest innowacyjne Centrum Edukacji i Sportu (CEiS), które  powstało w najbardziej zurbanizowanej części gminy - Mysiadle. Do użytku oddano pierwszy etap tej inwestycji.  CEiS wraz z projektowanym układem drogowym zajmuje 90.400,0 m2, powierzchnia zabudowy obiektu to 13.723,0 m2, powierzchnia użytkowa obiektu: 17.803,5 m2. Kubatura brutto obiektu CEiS to 111.846,0 m3. 

CEiS pełni funkcje edukacyjno-kulturalno-sportowe dla uczniów oraz dorosłych mieszkańców gminy. 

Docelowo na Zespół Centrum składają się:

- zespół szkół z ogólnodostępną częścią sportowo-rekreacyjną oraz salą audiowizualną i salą konferencyjną;

- zespół sportowo-rekreacyjny zewnętrzny: stadion z trybunami i boiska sportowe zlokalizowane od strony wschodniej obiektu szkolnego;

- zespół parkingów dla samochodów osobowych i autobusów oraz parkingi przyuliczne.

Projekt zespołu Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle jest bez wątpienia jednym z najbardziej innowacyjnych obiektów szkolnych w Polsce. Na tle innych tego typu obiektów wyróżnia go przedewszystkim architektura, układ funkcjonalny oraz zastosowane technologie.
1. Architektura obiektu – znakomicie dostosowana do otoczenia. Mimo ogromnej kubatury, obiekt nie przytłacza sąsiedniej niskiej zabudowy jednorodzinnej, a jednocześnie jest dominantą porządkującą przestrzeń publiczną Mysiadła. Białe segmenty ścian, wydzielone przeszklonymi przestrzeniami komunikacji wewnętrznej, są tłem dla zielonego ogrodu. W opinii nie tylko mieszkańców, ale w zdecydowanej większości środowiska architektów, "... architektura CEiS bez wątpienia zalicza się do jednych z najlepszych w Europie, jaka powstała na przestrzeni ostatnich 100 lat, (...)".
2. Uniwersalność układu funkcjonalnego. CEiS to szkoła, dom kultury, lokalne centrum konferencyjne, zespół sportowy ze stadionem, lokalne centrum zabaw i gier dla dzieci i młodzieży. Obiekt ten z założenia ma być miejscem nie tylko edukacji dzieci i młodzieży, ale także miejscem ich wychowania poprzez sport i kulturę.
3. Zastosowane technologie.
• Stworzono system automatycznego nawadniania dachów - zielonego ogrodu edukacyjnego zasilanego ze zmagazynowanych w zbiorniku retencyjnym wód opadowych.
• Zastosowano system 24 kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.
• Przewidziano możliwość instalacji turbin gazowych wytwarzających dla potrzeb CEiS prąd elektryczny (praktyczna niezależność od dostaw zewnętrznych energii elektrycznej) i ciepła do ogrzewania pomieszczeń.
• Obiekt wyposażono w wentylację mechaniczną z systemem rekuperacji – odzysku ciepła.
• Zaprojektowano system umożliwiający prowadzenie konferencji międzynarodowych z zastosowaniem tłumaczenia symultanicznego na 50 języków jednocześnie.
• "Park odkrywców" to jedna z ogrodowych atrakcji dla dzieci – gdzie zamontowana będzie instalacja sprzężona z systemem ogrodowego komputera, umożliwiająca dzieciom prowadzenie terenowych gier i zabaw edukacyjnych, w tym między innymi pozwalająca na wizualny kontakt i rozgrywanie w tym samym czasie gier z uczniami z innych szkół z kraju i z zagranicy.