Gmina Lesznowola zajmuje powierzchnię 69 km 2, mieszka tu ponad 26 tys. osób. Na jej terenie zarejestrowało się już ponad 5 tys. firm. Na przestrzeni kilkunastu lat Lesznowola z gminy typowo rolniczej przekształciła się w gminę o charakterze mieszkaniowo - usługowym.

Najważniejszym atutem Gminy Lesznowola jest korzystne położenie geograficzne: bezpośrednie sąsiedztwo m.st. Warszawy i międzynarodowego lotniska im. F. Chopina.

Przez obszar gminy przebiegają trzy drogi krajowe, z czego dwie o znaczeniu ponadregionalnym. Największe znaczenie ma Al. Krakowska - główna droga wylotowa stolicy w kierunku południowym: do Radomia, Kielc i Krakowa. Druga ważna arteria to ul. Puławska - pełniąca rolę drogi dojazdowej z okolic Piaseczna, przez dzielnicę Ursynów i Mokotów do centrum Warszawy. Trzecia arteria - ul Słoneczna, łącząca centrum Piaseczna i ul. Puławską z Al. Krakowską. Planuje się budowę obwodnicy ulicy Słonecznej, która przejmie ruch tranzytowy skupiający się w rejonie Lesznowoli i Starej Iwicznej.

Gmina Lesznowola posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego dla 98,5 % obszaru gminy. Do innych atutów gminy należy m.in. dobry stan infrastruktury technicznej - doskonały dostęp do sieci kanalizacji (87%) i wodociągów (pełne uzbrojenie na terenie gminy) oraz dobry stan dróg lokalnych.
Gmina posiada znaczną ilość wolnych terenów inwestycyjnych, na co nakłada się dobry stan infrastruktury technicznej. Dobrze rozwinięty jest przemysł i sektor MSP, wynikiem czego jest niski poziom bezrobocia. Skutecznie działa samorząd terytorialny a sama gmina znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Mieszkańcy charakteryzują się wysokim potencjałem intelektualnym i wykazują wysoki poziom aktywności.

ATUTY GMINY
 wsoki poziom planowania przestrzennego,
 wolne tereny inwestycyjne,
 sprawny samorząd,
 korzystne położenie geograficzne (wzdłuż dróg krajowych),
 dobra kondycja gminy,
 potencjał intelektualny mieszkańców, aktywność,
 dobry stan infrastruktury technicznej,
 wysoki poziom oświaty gminnej,
 dobry stan rolnictwa w południowo – wschodniej części gminy,
 dobry poziom przyrostu naturalnego,
 dobrze rozwinięta gospodarka a w tym sektor małych i średnich przedsiębiorstw, rzemiosło i handel,
 istniejące w pobliżu centra handlowe,
 przyjazny Urząd Gminy z profesjonalną kadrą.


Gmina Lesznowola w ocenie ekspertów 

Rating A, perspektywa stabilna

W grudniu 2018 roku Gmina Lesznowola otrzymała bardzo wysoką ocenę ratingową - poziom A, perspektywa stabilna.

Rating kredytowy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) to ocena  kondycji finansowej jednostki samorządu, obejmująca wiarygodność i wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych. Przyznana ocena oznacza, że gmina jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej, a jej zadłużenie w porównaniu do innych samorządów nie jest duże. To również sygnał dla przedsiębiorców szukających lokalizacji dla nowych przedsięwzięć, że mogą bez obaw inwestować w danej gminie.

Rating został wykonany przez INC Rating – Agencję ratingowa zarejestrowaną przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Zachęcamy do zapoznania się z raportem - dostępny w załącznikach na dole strony.

Laureat Forbesa 

Tworzenie bardzo dobrych warunków dla nowych inwestycji przez Samorząd Gminy Lesznowola dostrzegł, nie po raz pierwszy zresztą, prestiżowy magazyn biznesowy Forbes, który w 2009 umieścił Lesznowolę, a konkretnie leżącą w jej granicach administracyjnych wieś Wólkę Kosowską, na pierwszym miejscu w rankingu miejscowości najbardziej atrakcyjnych dla biznesu w kategorii poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Leżąca na terenie gminy Wólka Kosowska – miejscowość licząca niespełna 300 mieszkańców wyprzedziła np. Sopot. Sukces ten został powtórzony kilka razy pod rząd - w 2011, 2012 , 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 roku. 


Wzrost przedsiębiorczości

Inwestorzy interesują się Lesznowolą i poszukują na terenie gminy gruntów pod inwestycje gospodarcze oraz budownictwo mieszkaniowe. Dynamiczny rozwój liczby przedsiębiorstw w Lesznowoli został potwierdzony przez Instytut EUROTEST z Gdańska - wykonawcę specjalistycznych analiz społecznych i ekonomicznych, prognoz gospodarczych i badań rynku. Z opracowania "Rozwój przedsiębiorczości w Lesznowoli w latach 2006-2010" wynika, że Lesznowola jest jedną z nielicznych gmin w kraju, gdzie nastąpił wzrost przedsiębiorczości i rozwój ilościowy firm małych i średnich. W okresie od 2006 roku do I półrocza 2010 roku, mimo spowolnienia gospodarczego w Polsce i na świecie, ilość firm w gospodarce Gminy Lesznowola zwiększyła się o 1675 firm, tj. o 59,8%. W tym samym okresie ilość firm w skali kraju zwiększyła się o 2,9%. W pierwszym półroczu 2010 r. przybyło w Lesznowoli 487 firm tj. wzrost o 12,2%. W kryzysowym 2009 r. powstało 377 firm tj. wzrost o 10,4%, gdzie w tym samym okresie ilość firm w skali kraju zmniejszyła się o 0,4%.