W czwartek 8 kwietnia 2021 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas którego Pani Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik wręczyła Akty Powołania wszystkim członkom Rady.  Podczas inauguracyjnego posiedzenia dokonano również wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Przewodniczącym została wybrana Pani Anna Lasek. Funkcję Wiceprzewodniczącego sprawować będzie Pani Izabela Ignacak, a na Sekretarza wybrany został Pan Jacek Bulak. 

SKŁAD RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE LESZNOWOLA 

PRZEWODNICZĄCA RADY - Pani Anna Lasek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lesznowola

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY - Pani Izabela Ignacak, Prezes Stowarzyszenia Warszawianka Sielanka

SEKRETARZ RADY  - Pan Jacek Bulak, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli

CZŁONKOWIE

  • Pan dr Mariusz Socha, Radny Gminy Lesznowola, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej
  • Pani Agnieszka Sola–Manowska, Prezes Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Krótka”
  • Pan Artur Bęza, Prezes Stowarzyszenia Aktywne Stefanowo
  • Pan Maciej Miller, Prezes Klubu Karate Kyokushin Toshi
  • Pan Rafał Skorek, Dyrektor Centrum Sportu w Lesznowoli