Uprzejmie informujemy, że od dnia 22 września 2017r. nastąpiła zmiana nazwy ulicy z Gminnej Rady Narodowej na ul. Gminną. Prosimy o uwzględnienie tej zmiany w korespondencji z Urzędem Gminy.