UWAGA - w piątek 1 września br. rozpoczynamy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Odpady należy wystawiać przed nieruchomość zgodnie z harmonogramami odbioru odpadów dla poszczególnych sołectw na rok 2017. Harmonogramy znajdują się w zakładce Dla Mieszkańców/ Harmonogramy Odbioru Odpadów Komunalnych.