Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, iż w przypadku zdarzeń losowych lub związanych z warunkami atmosferycznymi, prosimy o zgłaszanie wniosków w pierwszej kolejności do Powiatowego Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego.


Powiatowe Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego,

Piaseczno, ul. Staszica 19 (w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) 
Dyżur całodobowy: tel. (22) 737 07 63, 


a następnie do pracowników Urzędu Gminy Lesznowola odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w gminie:
Bogusław Dąbrowski - Inspektor ds. wojskowych: Tel. (22) 708 91 38,  
tel. kom. 603 115 897  (w godzinach pracy urzędu)

Agnieszka Dziuba - Podinspektor
tel. (22) 708 92 07 
      (22) 708 91 45

tel. kom. 661 709 914 (w godzinach pracy urzędu)