Składając PIT do Urzędu Skarbowego w Piasecznie mamy wpływ na standard życia swojej rodziny, sąsiadów i innych mieszkańców gminy.