Od 2010 roku dwutygodnik samorządu terytorialnego ,,Wspólnota” każdego roku publikuje ranking zamożności polskich samorządów. Podstawą rankingu są dane z Głównego Urzędu Statystycznego. Ranking pokazuje dochody w skali roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W opublikowanym najnowszym zestawieniu, za rok 2018 Gmina Lesznowola uplasowała się na 15 miejscu wśród 1548 gmin wiejskich w Polsce z dochodem 6.436,29 zł na mieszkańca. To doskonała pozycja, która potwierdza bardzo dobrą kondycję finansową Gminy i dynamikę jej rozwoju.