W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, zostały zawieszone osobiste konsultacje psychologiczne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej uruchomiły dyżury telefoniczne. Przy telefonach dyżurują psycholodzy.
Dodatkowo Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej uruchomił Czat dla Mieszkańców i Młodzieży z Powiatu Piaseczyńskiego.