W związku z aktualną sytuacją epidemiczną informujemy, że uczestnictwo w dyskusji publicznej nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Janczewice oraz części obrębu PGR i Radiostacja Łazy odbędzie w formie on-line za pomocą platformy Microsoft Teams.


OBRĘB JANCZEWICE
Dyskusja:  17.11.2020 r. godz. 16.30;
zgłoszenie chęci uczestnictwa: do 17.11.2020 r. do godz. 12.00.

OBRĘB PGR i RADIOSTACJA ŁAZY
Dyskusja:  19.11.2020 r. godz. 16.30;
zgłoszenie chęci uczestnictwa: do 19.11.2020 r. do godz. 12.00.