W związku z aktualną sytuacją epidemiczną informujemy, że uczestnictwo w dyskusji publicznej nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola oraz obrębu Wola Mrokowska odbędzie w formie on-line za pomocą platformy Microsoft Teams.


OBRĘB LESZNOWOLA (teren pomiędzy ul. Gminną i ul. Słoneczną)
Dyskusja:  12.01.2021 r. godz. 16.30;
zgłoszenie chęci uczestnictwa: do 12.01.2021 r. do godz. 12.00.


OBRĘB WOLA MROKOWSKA
Dyskusja:  14.01.2021 r. godz. 16.30;
zgłoszenie chęci uczestnictwa: do 14.01.2021 r. do godz. 12.00.


OBRĘB LESZNOWOLA (teren przy ul. Oficerskiej)
Dyskusja:  19.01.2021 r. godz. 16.30;
zgłoszenie chęci uczestnictwa: do 19.01.2021 r. do godz. 12.00.