Apel Wójt Gminy Lesznowola dotyczący przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.