Uwaga! W trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników Urzędu, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz dodatkowych ograniczeń dotyczących zasad przemieszczania się i zgromadzeń, od 26 marca br. do odwołania Urząd Gminy będzie zamknięty dla Interesantów.  Klienci będą przyjmowani w wydzielonej Strefie Klienta i w ustalonym przez pracownika merytorycznego terminie. Nie ma możliwości przemieszczania się po budynku Urzędu. Interesantów obowiązują środki ochrony osobistej (maski zasłaniające usta i nos).AKTUALIZACJA 22.05.2020 r.

Od 25 maja Urząd Gminy Lesznowola prowadzi obsługę interesantów we WSZYSTKICH sprawach realizowanych przez Urząd. Interesanci będą przyjmowani pojedynczo w Strefie Obsługi Klienta na parterze budynku Urzędu. W Strefie Klienta obowiązują środki ochrony osobistej - dezynfekcja rąk oraz zasłanianie nosa i ust. Osoby oczekujące na wejście do Strefy Klienta zobowiązane są do zachowania bezpiecznego dystansu w kolejce, wynoszącego 2 metry. W dalszym ciągu obowiązuje telefoniczna lub mailowa rejestracja wizyt. 


AKTUALIZACJA 24.04.2020 r.

Uwaga!  W Strefie Klienta będą przyjmowani także Mieszkańcy załatwiający sprawy z zakresu świadczenia przez Gminę usług komunalnych oraz sprawy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Obowiązuje telefoniczna rejestracja wizyt.


Kontakt do pracowników merytorycznych w celu umówienia wizyty w Urzędzie.

Ewidencja ludności (meldunki): 

 • tel. 22 708 92 19
 • e-mail ewidencjaludnosci@lesznowola.pl


Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

 • tel. 22 708 91 28
 • e-mail rsr@lesznowola.pl


Urząd Stanu Cywilnego:

 • tel. 22 708 91 22
 • e-mail usc@lesznowola.pl

Uwaga - wizytę w Urzędzie należy umawiać również po otrzymaniu powiadomienia sms o odbiorze dowodu osobistego. 


Telefoniczna/mailowa rejestracja wizyt w Urzędzie została wprowadzona w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców, w celu uniknięcia kolejek w Strefie Klienta. 


UWAGA - w Strefie Klienta nie będą przyjmowani Klienci załatwiający sprawy z zakresu rejestracji pojazdów i spraw budowlanych, czyli Interesanci Wydziału Architektoniczno-Budowlanego oraz Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie. W wyżej wymienionych sprawach należy kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie.


Zachęcamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną! Podstawowe sposoby załatwiania spraw urzędowych w okresie zamknięcia Urzędu:

 • platforma ePUAP
 • telefonicznie - tel. 22 708 91 11
 • e-mailem: gmina@lesznowola.pl, wojt@lesznowola.pl.AKTUALIZACJA 22.04.2020 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Lesznowola w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu.
AKTUALIZACJA 25.03.2020 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Lesznowola w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu.

Stan na 17.03.2020 r.


Zasady przyjęć Interesantów

 • W Urzędzie będą przyjmowani wyłącznie Interesanci, których wizyta została telefonicznie lub mailowo potwierdzona przez pracownika Urzędu Gminy.
 • Interesanci będą przyjmowani w ustalonym wcześniej terminie, w znajdującej się przy wejściu głównym Strefie Klienta, bez możliwości przemieszczania się po terenie Urzędu.

Kontakt telefoniczny

 • W każdym Referacie dyżurują pracownicy. W celu omówienia wizyty należy dzwonić na numery telefonów poszczególnych referatów (wykaz na stronie www) lub na centralę telefoniczną – (22) 708 91 11.

Kontakt mailowy

Zadania Gminy będą realizowane w sposób ciągły. Powyższe rozwiązania zostały wdrożone w celach prewencyjnych - w trosce, zarówno o zdrowie Mieszkańców, jak i pracowników Urzędu.  Prosimy Państwa o wyrozumiałość i odłożenie wizyt w Urzędzie do sytuacji wyjątkowych i niecierpiących zwłoki.