Uwaga! W trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników Urzędu, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz dodatkowych ograniczeń dotyczących zasad przemieszczania się i zgromadzeń, od 26 marca br. do odwołania Urząd Gminy będzie zamknięty dla Interesantów. Zachęcamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną. Wyjątkiem są pilne sprawy związane z rejestracją aktów stanu cywilnego, jak akty urodzenia, zgonu czy małżeństwa.
AKTUALIZACJA 25.03.2020 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Lesznowola w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu.

Stan na 17.03.2020 r.


Zasady przyjęć Interesantów

  • W Urzędzie będą przyjmowani wyłącznie Interesanci, których wizyta została telefonicznie lub mailowo potwierdzona przez pracownika Urzędu Gminy.
  • Interesanci będą przyjmowani w ustalonym wcześniej terminie, w znajdującej się przy wejściu głównym Strefie Klienta, bez możliwości przemieszczania się po terenie Urzędu.

Kontakt telefoniczny

  • W każdym Referacie dyżurują pracownicy. W celu omówienia wizyty należy dzwonić na numery telefonów poszczególnych referatów (wykaz na stronie www) lub na centralę telefoniczną – (22) 708 91 11.

Kontakt mailowy

Zadania Gminy będą realizowane w sposób ciągły. Powyższe rozwiązania zostały wdrożone w celach prewencyjnych - w trosce, zarówno o zdrowie Mieszkańców, jak i pracowników Urzędu.  Prosimy Państwa o wyrozumiałość i odłożenie wizyt w Urzędzie do sytuacji wyjątkowych i niecierpiących zwłoki.