Gmina Lesznowola otrzymała z budżetu województwa mazowieckiego dofinansowanie do modernizacji czterech placów zabaw oraz budowy nowego obiektu. Fundusze zostały przyznane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Marszałek przyznał również dotację w wysokości 100 tys. zł ze środków programu OSP-2019 na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mroków.

Umowy na dofinansowanie podpisano 15 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno. Urząd Marszałkowski reprezentował Wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki, zaś Gminę Lesznowola Iwona Pajewska-Iszczyńska Zastępca Wójta Gminy oraz Skarbnik Elżbieta Obłuska. Spotkanie miało uroczysty charakter – oprócz Lesznowoli umowy podpisali przedstawiciele pięciu innych gmin.

Place zabaw, które będą w ramach przyznanych Lesznowoli środków modernizowane znajdują się w sołectwach Wola Mrokowska przy ul. Alpejskiej, Stefanowo przy ul. Malinowej, Nowa Wola przy ul. Krasickiego i Zamienie przy ul. Zakładowej, natomiast nowy placu zabaw powstanie w sołectwie Zgorzała przy ul. Jaskółki. Place zabaw zostaną doposażone w sprzęty zabawowe przyjazne dla dzieci w wieku do lat 14 oraz profesjonalny sprzęt do siłowni zewnętrznych spełniający normy bezpieczeństwa. Nowe urządzenia zastąpią wyeksploatowany już sprzęt. Sołeckie place zabaw są ogólnodostępne  dla wszystkich mieszkańców, wspomagają rozwój dzieci, pomagają w walce z otyłością wśród dzieci i dorosłych, pozwalają aktywnie spędzać wolny czas i integrują lokalną społeczność. Na terenie Gminy Lesznowola znajduje się obecnie 28 takich ogólnodostępnych obiektów. Mapa lokalizacji placów zabaw i obiektów sportowych w Gminie Lesznowola dostępna jest pod adresem: http://www.sportlesznowola.pl/bazasprtowa/placezabaw/