dotyczy m. Lesznowola ul. Jedności i Poprzeczna i przyległe a także m. Janczewice i m. Podolszyn, oraz m. Nowa Wola ul. Krasiciekiego i przyległe