Informujemy, że Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przesłało sprawozdania z badań wody za miesiąc maj 2020 roku.