Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie dokonał oceny jakości wody pitnej w wodociągach i sieciach wodociągowych z terenu gminy Lesznowola, którymi zarządza Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 


W załączniku ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres styczeń-kwiecień 2020 rok.