Dotyczy: miejscowość Kolonia Lesznowola, myjnia samochodowa przy ul. Postępu 6 H.