dotyczy Starej Iwicznej przy ulicy Słonecznej, oraz ulic przyległych (na odcinku od ul. Nowej do ul. Mleczarskiej) związane z rozbudową sieci wodociągowej w dniu 12.07.2018 w godzinach od 9:00 do 12:00.